Contract RCA încheiat prin mijloace electronice. Care este răspunderea asigurătorilor

De la declanșarea epidemiei de coronavirus, tot mai mulți români au încheiat asigurări RCA prin mijloace electronice. Este bine de ştiut că răspunderea asigurătorului rămâne aceeaşi ca şi în cazul încheierii unui contract în manieră clasică.RCA

Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că, potrivit cadrului legal în vigoare aplicabil asigurărilor RCA, şi în cazul contractelor încheiate ărin mijloace electronice, răspunderea asigurătorului începe:

  • din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
  • din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări;
  • din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

În plus, ASF precizează că asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele, inclusiv pentru cele alocate de către BAAR pentru asiguraţii cu risc ridicat, precum şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări.

În ceea ce priveşte controalele efectuate de către autorităţile abilitate, asiguraţii pot face dovada încheierii asigurării RCA prin:
– poliţa de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă;
– dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în aceasta, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene.

În ceea ce priveşte modalitatea de verificare a veridicităţii datelor înscrise în contractele de asigurare RCA, inclusiv depistarea falsurilor de către organele abilitate în acest sens, asigurătorii sunt obligaţi să confirme valabilitatea contractelor, inlcusiv a celor încheiate prin mijloace electronice şi să elibereze copii ale acestora la solicitarea:
– instanţelor de judecată şi a autorităţilor publice;
– asigurători lor care s-au subrogat în drepturile persoanei prejud ciate;
– asigurătorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul decontării directe;
– altor persoane fizice şi juridice care justiică un interes legitim.

În ceea ce priveşte comercializarea electronică a contractelor de asigurare Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări prevede în mod expres faptul că asigurătorii şi/sau brokerii autorizaţi pot dezvolta intern şi/sau implementa soluţii informatice cu respectarea cerinţelor cu privire la informarea corectă şi transparentă a clienţilor, având totodată obligaţia de a menţine o evidenţă securizată a persoanelor care au acces în aplicaţia de emitere a contractelor de asigurare.

Totodată, în cazul emiterii electronice a contractelor, sunt aplicabile inclusiv prevederile art .7 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, conform cărora:
– contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.
– pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.
– proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun in materie de probă şi prevederilor Legii nr. 45512001 privind semnătura electronică, în speţă prevederile art. 5 Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică, potrivit cărora „Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată”.

 

CITEȘTE ȘI:

Fonduri europene pentru Drumul Expres Caransebeş – Reşiţa – Voiteg

Criză severă de petrol în Europa în următorii 10 ani

Proiectul Park&Ride Cora Pantelimon, finalizat în toamna 2020

Adaugati comentariu