Taxele de drum vor fi calculate în funcţie de distanţă

Statele Uniunii Europene care impun taxe de drum pe bază de timp, cum este şi cazul României, vor fi obligate să treacă la cele pe bază de distanţă, pentru camioane şi autobuze încă din 2023, iar pentru autoutilitare din 2027.
Sibiu-Făgăraş

Potrivit Agenţiei Europene de Mediu (AEM), transportul rutier constituie cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră (GES) în UE. Transportul în general este responsabil de 23% din emisiile totale de CO2 în UE, iar transportul rutier reprezintă 72% din acestea. Ponderea cea mai mare a acestor emisii (peste 60%) provine de la autoturisme, iar emisiile vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri (HGV) sunt în creştere. Potrivit tendinţelor actuale, reducerile emisiilor din sectorul transportului rutier nu vor fi suficiente pentru realizarea obiectivelor UE 2030 şi 2050 privind schimbările climatice.

Costul emisiilor de poluanţi atmosferici generate de transportul rutier este semnificativ pentru societate. Potrivit AEM, poluarea atmosferică este responsabilă de aproape 500.000 de decese premature în fiecare an în UE, emisiile provenite din transportul rutier fiind principalul contribuitor.

Având în vedere cererea crescândă pentru transport, congestionarea este o problemă din ce în ce mai semnificativă care generează importante costuri economice, sociale şi de mediu, inclusiv întârzieri, deşeuri de carburant şi emisii suplimentare de CO2 şi de poluanţi, care împreună se ridică la 1-2% din PIB-ul UE. Deşi actuala directivă prevede posibilitatea de a taxa costurile externe ale transportului rutier, această dispoziţie a fost utilizată într-o foarte mică măsură.

În Cartea Albă din 2011, „Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”, Comisia stabileşte termenul limită de 2020 pentru „a trece la internalizarea completă şi obligatorie a costurilor externe (inclusiv zgomotul, poluarea locală şi congestionarea, pe lângă recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură) pentru transportul rutier şi feroviar”. Potrivit tendinţelor actuale, UE este foarte departe de a atinge acest obiectiv.

Revizuirea Directivei Eurovinietei

La finalul lunii octombrie, Parlamentul European a votat noi norme privind taxele rutiere în Uniunea Europeană pentru a garanta un tratament egal al utilizatorilor rutieri şi a ajuta statele membre să-şi atingă obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 în sectorul transporturilor. Eurodeputata Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy a fost responsabilă de coordonarea acestui dosar în Parlament.

Conform noului regulament, toate vehiculele utilitare cu gabarit mare şi mic din UE vor fi taxate în funcţie de utilizarea reală a drumurilor şi poluarea generată. În acest scop, ţările UE care folosesc un sistem de taxare rutieră în funcţie de intervalul de timp (vinietă) vor trece la un sistem de taxare în funcţie de distanţa parcursă (taxă de trecere) începând cu anul 2023, în cazul camioanelor şi autobuzelor, şi de la sfârşitul anului 2027 în cel al autoutilitarelor uşoare şi microbuzelor.

Sistemul de taxare se va aplica doar pe 136.706 km de drumuri şi autostrăzi care alcătuiesc reţeaua trans-europeană de transport şi doar acolo unde taxele rutiere se aplică deja. Statele membre vor avea în continuare libertatea să nu perceapă taxe.

Vehicule mai ecologice

Statele UE care aplică un sistem cu taxe de trecere vor trebui să stabilească taxe rutiere în funcţie de nivelul emisiilor de CO2 pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv pentru autoturisme. Taxele pentru vehiculele care nu au emisii vor fi cu 50% mai mici, pentru a încuraja folosirea acestor vehicule care sunt mai puţin dăunătoare pentru mediul înconjurător.

Parlamentul a mai propus introducerea (sau menţinerea acolo unde există deja) de costuri suplimentare pentru traficul de congestie. Statele membre vor putea să decidă scutirea autobuzelor sau autocarelor de aceste costuri pentru a încuraja folosirea mijloacelor de transport în comun.

Tratament echitabil

Normele UE aflate în vigoare se aplică doar în cazul camioanelor cu gabarit mai mare de 12 tone şi nu includ autobuzele, autocarele şi microbuzele. Deputaţii europeni sprijină ideea aplicării taxelor rutiere în cazul vehiculelor care transportă bunuri sau pasageri începând cu 2020, pentru a garanta un tratament echitabil pentru transportatorii rutieri şi conducătorii auto.

Ţărilor UE li s-ar permite să acorde reduceri celor care utilizează frecvent maşini, microbuze şi furgonete, pentru a stimula mobilitatea de la periferia oraşelor şi a regiunilor îndepărtate.

De asemenea, noile norme vor stabili limite de preţ pentru vinieta pe termen scurt pe care unele ţări UE o impun conducătorilor de autoturisme. Deputaţii europeni doresc ca vinieta să fie disponibilă pentru perioade mai scurte – de o zi sau o săptămână – în toate ţările care utilizează acest sistem.

„Parlamentul European a adoptat un proiect ambiţios de a atinge obiectivele Cartei Albe a Transportului European, şi anume de a avansa spre aplicarea integrală a principiului utilizatorul plăteşte/poluatorul plăteşte în reţeaua europeană de transport rutier. Această propunere este un moment de cotitură în politica europeană în domeniul transporturilor, pentru o mai bună contracarare a emisiilor CO2 şi a poluării aerului, provocate de sectorul de transport rutier”, spune eurodeputata franceză Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy.

Următorii paşi

Parlamentul a adoptat prima sa poziţie de citire a proiectului normativ cu 398 pentru, 179 voturi împotriva şi 32 abţineri. Pentru ca negocierile să demareze cu Consiliul în vederea formularii finale a regulilor, miniştrii UE trebuie să adopte o poziţie.

Cazul României

În România, atât pentru utilizatorii români cât şi pentru tilizatorii străini, tariful de utilizare este structurat în functie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale astfel: 1 zi (cu excepţia autoturismelor şi a vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone), 7 zile, 30 de zile, 90 de zile, 12 luni. Această durată de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.

Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deşinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Potrivit legislaţiei, vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane si de marfuri în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă. Începând cu data de 1 octombrie 2010, emiterea rovinietelor se face numai prin intermediul SIEGMCR (sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei).

De ce plătim taxe rutiere

– pentru a acoperi sau contribui la costurile de construcţie a drumurilor noi şi întreţinerea infrastructurii existente

– pentru a reduce vârfurile de trafic, de exemplu prin aplicarea unor preţuri mai mari în perioade şi zone mai aglomerate

– pentru a reduce poluarea fonică şi a mediului, de exemplu prin aplicarea unor tarife mai mici la vehiculele mai ecologice.

Care este diferenţa dintre sistemul cu taxă de trecere şi vinietă?

Taxele de trecere sunt taxe rutiere în funcţie de distanţa parcursă, plătite în mod obişnuit prin bariere rutiere fizice şi taxe de drum. Acestea pot varia în funcţie de tipul de vehicul sau de timpul din zi şi pot fi electronice.

Viniete sunt taxe rutiere în funcţie de intervalul de timp. Utilizatorii de drumuri trebuie să cumpere un autocolant sau un document pentru utilizarea infrastructurii pe o perioadă fixă.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, decembrie 2018)

 

Adaugati comentariu