Unde se plătesc amenzile rutiere

Începând din acest an, amenzile rutiere se plătesc într-un cont unic, deschis la trezoreriile din toată ţara, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 3.893/2018.
influenţa alcoolulu

Conturile unice în care se vor plăti, deocamdată, doar amenzile rutiere sunt următoarele:

a) 50.09.01 “Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România“;
b) 50.09.02 “Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România“.

Aceste conturi vor fi utilizate doar pentru încasarea amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistemul informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic.

Pentru cele două conturi, Ordinul MFP stabileşte codul de identificare fiscală pentru:

– Trezoreria operativă centrală, pentru încasarea sumelor achitate de plătitori prin decontare bancară, inclusiv prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi pentru transferul de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului a sumelor încasate de acestea în numerar sau prin intermediul POS-urilor instalate la ghişeele acestora;

– unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru sumele încasate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în numerar sau prin POS-urile instalate la ghişeele acestora.

Sumele încasate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează în unul din cele două conturi, astfel:

– sumele încasate în numerar – în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora;

– sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la ghişeele acestora – în prima zi lucrătoare de la data la care tranzacţiile respective au fost autorizate.

– Sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi cele transferate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, în contul de venituri al bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

– Sumele încasate de Ministerul Finanţelor Publice prin decontare bancară, inclusiv prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele MFP la instituţii de credit, prin mandat poştal transmis de unităţile poştale în sistem electronic, precum şi cele transferate de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se virează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încasării, în contul de venituri ale bugetului de stat.

 

 

Adaugati comentariu