Taxele de drum, numai în funcţie de distanţă. Pentru cine se aplică

Statele Uniunii Europene care impun taxe de drum pe bază de timp, cum este şi România, vor fi obligate să treacă la cele pe bază de distanţă, pentru camioane și autobuze încă din 2023, iar pentru autoutilitare din 2027.
Sibiu-Făgăraş

Un proiect normativ, adoptat de Parlamentul European îşi propune să sprijine atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor pentru sectorul de transport şi să asigure corectitudine în aplicarea taxelor de drum. Aceste reguli vor guverna taxele pe care statele membre ale UE deja le impun sau pe care sunt pe cale să le introducă în reţeaua de transport transeuropeană.

Un nou principiu: ”poluatorul plăteşte/ utilizatorul plăteşte”

Pentru a fi siguri că vehiculele sunt taxate în funcţie de utilizarea reală a carosabilului şi de poluarea pe care o generează, taxele de drum, impuse de statele membre, trebuie să fie calculate în funcţie de distanţă, începând cu 2027 pentru microbuze şi autoutilitare mici, dar deja din 2023 pentru vehiculele de mare tonaj şi autoutilitarele mai mari de 2,4 tone.

Pentru a încuraja utilizarea pe scară largă a vehiculelor ecologice, statele UE ar trebui să impună taxe de drum diferenţiate în funcţie de emisiile CO2.

Din 2021, vehiculele de mare tonaj şi autoutilitarele mai mari vor trebui să achite pe lângă taxa de drum şi o taxă pentru poluare fonică sau a aerului. Începând cu 2026, dacă se aplică o taxă externă pentru orice sector de drum, atunci ea trebuie aplicată tuturor categoriilor de vehicule.

Limitarea preţului la vigneta

Pentru a elimina excepţiile de la regula curentă, dacă statele membre aplică taxe de drum, atunci trebuie să o facă începând cu 2020 faţă de toate vehiculele de mare tone şi a autoutilitarelor mari, care sunt folosite din ce in ce mai mult pentru operaţiunile de transport de marfă. Legislaţia actuală permite statelor UE să nu taxeze vehiculele mai mici de 12 tone, autobuzele şi autocarele.

Noile reguli ar permite statelor membre să ofere reduceri, de exemplu, utilizatorilor frecvenţi de vehicule uşoare în zone nu foarte dens populate şi în periferiile oraşelor.

Pentru a garanta că utilizatorii şi şoferii ocazionali din alte state UE sunt trataţi corect, proiectul normativ prevede şi limitarea preţului la vigneta pe termen scurt, aplicabilă şoferilor autoturismelor de pasageri. Deputaţii europeni au solicitat şi ca ”Vigneta” să fie disponibilă şi pentru perioade de timp mai mici de o zi sau o săptămână.

Parlamentul European a adoptat un proiect ambiţios de a atinge obiectivele Cartei Albe a Transportului European, şi anume de a avansa spre aplicarea integrală a principiului utilizatorul plăteşte/ poluatorul plăteşte în reţeaua europeană de transport rutier. Această propunere este un moment de cotitură în politica europeană în domeniul transporturilor, pentru o mai bună contracarare a emisiilor CO2 şi a poluării aerului, provocate de sectorul de transport rutier ”, spune eurodeputata franceză Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, raportoarea pentru proiectul de lege.

Următorii paşi

Parlamentul a adoptat prima sa poziţie de citire a proiectului normativ cu 398 pentru, 179 voturi împotriva şi 32 abţineri. Pentru ca negocierile să demareze cu Consiliul în vederea formulării finale a regulilor, miniştrii UE trebuie să adopte o poziţie.

 

Adaugati comentariu