Provocarea momentului pentru industria auto. Aer curat sau maşini ieftine?

Prin stabilirea unor obiective foarte ambiţioase, Europa pare că aruncă industria auto în necunoscut. Producătorii sunt obligaţi să-şi electrifice gamele fără certitudinea că vor exista şi suficienţi clienţi să le cumpere, iar nerespectarea ţintelor impuse pentru reducerea emisiilor de CO2 se poate finaliza cu amenzi de miliarde de euro, ce se vor regăsi ulterior în preţurile maşinilor.trafic

Comisia urmează să examineze posibilitatea alocării de venituri provenite din primele pentru emisii suplimentare către un fond special sau către programele relevante care vizează asigurarea unei tranziţii echitabile şi, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă până în 2027.

Corectitudinea rapoartelor

Parlamentul şi Consiliul au convenit asupra unor norme noi care urmăresc să asigure fiabilitatea şi reprezentativitatea datelor raportate referitoare la emisii.

În primul rând, au fost convenite norme mai stricte pentru tranziţia de la vechea procedură de testare NEDC la procedura mai precisă de testare WLTP ca bază pentru calcularea obiectivelor specifice privind emisiile pentru producători.

În al doilea rând, se va pune un accent sporit pe monitorizarea emisiilor generate în condiţii reale de conducere. Comisia va monitoriza reprezentativitatea emisiilor de CO2 în condiţii reale de conducere pe baza datelor furnizate de dispozitivele de măsurare a consumului de combustibil instalate pe autoturismele şi camionetele noi. Pentru a evita creşterea decalajului în materie de emisii, Comisia urmează să evalueze fezabilitatea creării unui mecanism de ajustare a obiectivelor specifice ale producătorilor începând cu 2030 şi, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest sens. De asemenea, în cadrul revizuirii din 2023, Comisia trebuie să evalueze fezabilitatea elaborării unor proceduri de testare privind emisiile generate în condiţii reale de conducere.

În al treilea rând, există şi dispoziţii specifice privind testarea conformităţii în circulaţie şi detectarea strategiilor care pot îmbunătăţi în mod artificial performanţa în ceea ce priveşte emisiile de COale autoturismelor şi camionetelor.

În plus, Comisia va analiza posibilitatea de a elabora o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea şi raportarea emisiilor vehiculelor pe durata ciclului de viaţă (analiza ciclului de viaţă) şi, după caz, va pregăti măsuri subsecvente, inclusiv propuneri legislative.

Comisia va revizui, până în 2020, actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor în vederea îmbunătăţirii informării consumatorilor, inclusiv prin evaluarea opţiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil şi emisiile de CO2 pentru camionete.

Etapele următoare

Comisia a prezentat propunerea privind noul regulament în noiembrie 2017, ca parte a celui de al treilea pachet privind mobilitatea curată. Parlamentul European şi-a adoptat poziţia la 3 octombrie. Negocierile cu Parlamentul European au început la 10 octombrie 2018 şi s-au încheiat la 17 decembrie sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat în ianuarie 2019 de ambasadorii la UE ai statelor membre.

În ceea ce priveşte Parlamentul European, Comisia ENVI a aprobat acordul provizoriu la 21 ianuarie 2019, adoptarea formală urmând să aibă loc înainte de începutul verii.

Adaugati comentariu