Procedura RAR în situația îndepărtării sigiliului unui tahograf

După orice reparație sau modificare constructivă efectuată la autovehiculele dotate cu tahograf, care implică ruperea sigiliului, angajatul atelierului care a efectuat operațiunea are obligația de a completa, semna și ștampila o declarație privind motivul îndepărtării sigiliului.RAR

În cazul intervențiilor asupra unui vehicul dotat cu tahograf, caz în care are loc îndepărtarea sigiliului acestuia, Departamentul Supraveghere de Piață din cadrul registrului Auto Român (RAR) readuce în atenția atelierelor de reparații auto, de modificări constructive și a conducătorilor acestor ateliere, aspecte privind obligațiile stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 2014/165 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și Regulamentul (UE) 2017/548 de stabilire a unui formular standard pentru declarația scrisă referitoare la îndepărtarea sau ruperea sigiliului unui tahograf.

Astfel, după orice activitate de reparație sau modificare constructivă, efectuată asupra autovehiculelor dotate cu tahograf, care implică ruperea sigiliului tahografului, conform regulamentelor europene menționate anterior, angajatul atelierului care a efectuat activitatea, are obligația de a completa, semna și ștampila o declarație privind motivul îndepărtării sigiliului.

Această declarație conține și informațiile privind datele de identificare ale vehiculului, ale conducătorului auto, ale atelierului în care s-a efectuat activitatea și ale angajatului responsabil, precum și data și ora îndepărtării sigiliului.

Cele mai frecvente activități de reparații care implică îndepărtarea ale sistemului de sigiliului tahografului sunt activitățile de reparații transmisie (cutii de viteză și ambreiaj).

Modelul declarației, așa cum este prezentat în anexa Regulamentului (UE) 2017/548, este următorul:

Această declarație se păstrează la bordul vehiculului, o copie ștampilată rămâne în atelierul în care a fost îndepărtat sau rupt sigiliul, iar o copie va fi de asemenea păstrată de atelierul care va efectua inspecția ulterioară a tahografului.

În toate cazurile de îndepărtare a sigiliilor, acestea se înlocuiesc doar de către operatori economici autorizați de RAR, fără întârziere nejustificată și cel târziu în termen de 7 zile de la îndepărtarea acestora.

Deoarece în urma oricărei îndepărtări a unui sigiliu din instalația tahografului Inspecția tahografului își pierde valabilitatea de 2 ani, înainte de înlocuirea sigiliilor, este necesară realizarea unei noi inspecții de verificare și calibrare a tahografului, efectuată de către un operator economic autorizat RAR în acest sens.

Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu Reglementările privind condițiile de montare, reparare și verificare a tahografelor și a limitatoarelor de viteză, precum și de autorizare a operatorilor economici care desfășoară astfel de activități – RNTR8.

Obligațiile impuse prin regulamentele europene sunt transpuse și în legislația națională, prin RNTR 8, Cap. II, Art. 15, alin. (8): Operatorul economic care desfășoară activități de testare și analize tehnice, de întreținere și reparare tahografe, trebuie să păstreze la punctul de lucru autorizat următoarele documente: lit. f) copii ale declarațiilor autorităților de control sau ale atelierelor de reparații vehicule pentru îndepărtarea sigiliilor tahografelor.

Lista cu atelierele autorizate pentru efectuatea ITLV (Inspecție tahografe și limitatoare de viteză) este disponibilă pe site-ul oficial al Registrului Auto Român și poate fi consultată accesând link-ul: https://www.rarom.ro/?page_id=892 .

 

 

CITEȘTE ȘI:

Tot mai mulți constructori auto vor trece complet la modele electrice până în 2030

Fonduri europene pentru creșterea siguranței rutiere pe autostrăzile A2 și A4

Toyota Yaris, desemnată Maşina Anului în Europa. Obține titlul pentru a doua oară

 

 

Adaugati comentariu