Parcare subterană de peste 280 de locuri în Piaţa Dorobanţi din Capitală

O parcare subterană va fi construită în Piaţa Dorobanţi din Capitală, Primăria lansând licitaţia pentru concesionarea construcţiei şi exploatării.car sharing

Potrivit unui anunţ publicat pe platforma de achiziţii publice, SICAP, Primăria „are în vedere realizarea obiectivului de investitii «Parcaj subteran Piata Dorobanti» prin incheierea unui contract de concesiune de lucrari cu un investitor privat care sa asigure proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea parcajului subteran”.

Parcarea va avea un număr de minim 283 locuri, plasate pe două nivele subterane.

Valoarea estimată a contractului este de 582,3 milioane de lei (fără TVA), durata concesiunii fiind de 49 de ani.

Totodată, Primăria a anunţat că finanţarea va fi asigurată de investitorul privat în baza unui contract de concesiune de lucrări din surse proprii şi/sau din finanţări atrase.

La licitaţie pot participa companii sau asocieri care au proiectat, executat şi finalizat, în ultimii 5 ani, cel puţin o construcţie de minimum 1.000 mp (amprentă la sol) şi cu cel puţin 2 niveluri subterane.

Totodată, candidaţii trebuie să demonstreze că au asigurat, în ultimii 3 ani, exploatarea/operarea a cel puţin un parcaj/autostradă/pod/clădire de birouri/spital/arena sportiva/spaţiu cultural sau de agrement, operare care a presupus colectarea tarifelor de la utilizatori.

Termenul pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor este data de 24 iunie 2019.

Potrivit anunţului de concesiune, procedura de dialog competitiv se va derula in 3 etape:

  • Etapa I – depunerea solicitărilor de participare şi selectarea candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de calificare şi de selecţie,
  • Etapa II – dialogul cu candidaţii selectaţi, în vederea identificării soluţiei apte să răspundă necesităţilor entităţii contractante pe baza căreiase vor depune ofertele finale. În această etapă, Primăria intenţionează să selecteze un număr minim de 3 candidaţi, cel maxim nefiind limitat.
  • Etapa III – depunerea ofertelor finale de către candidaţii rămaşi în urma etapei de dialog şi evaluarea acestora.

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

 

CITEŞTE ŞI:

Ţara în care circulă doar maşini

Aparatele tip radar vor fi instalate exclusiv pe maşinile Poliţiei

Soluţiile WebEye acoperă tot ceea ce are nevoie un transportator

 

Adaugati comentariu