Programul ,,Infrastructură de alimentare verde”, prelungit

Administraţia Fondului pentru Mediu a decis prelungirea termenului de depunere a proiectelor pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice şi electrice hibrid - ,,Infrastructură de alimentare verde”, până pe data de 15 noiembrie 2016.
mașinile ”verzi”

Programul a fost conceput ca unul multianual, cu o ţintă indicativă de 6.000 de puncte de alimentare instalate în reţea, până în anul 2020. Bugetul alocat pentru anul 2016 de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acest Program este de 55.000 mii lei.

Programul ,,Infrastructură de alimentare verde” pune bazele viitoarei reţele naţionale de puncte de alimentare pentru autovehicule electrice din România şi este destinat persoanelor juridice, respectiv: primăriilor din localităţi cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituţiilor publice şi agenţilor economici din astfel de oraşe, dar şi agenţilor economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene şi drumuri naţionale.

Fiecare dintre aceşti beneficiari poate aplica la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru instalarea de puncte de încărcare şi poate beneficia de finanţarea a 80% din costurile unui astfel de proiect.

Suma maximă pe care o poate solicita o primărie, instituţie publică sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro.

Programul permite instalarea atât a punctelor de încărcare cu putere normală, egală cu 22 kw curent alternativ cât şi a celor cu putere înaltă, mai mare de 22 kw curent continuu. Pentru o priză cu încărcare normală (de circa 4 ore) AFM a stabilit în concordanţă cu nivelul pieţei o sumă maximă decontabilă de 2.500 de euro, iar pentru una cu încărcare rapidă (sub 1 oră) o sumă de 35.000 de euro. După un calcul simplu, orice primărie, instituţie publică sau agent economic poate instala din suma maximă alocată (aproximativ 200.000 de euro) 4 prize de încărcare rapidă şi alte 24 cu încărcare normală.

Locaţiile care pot fi dotate cu chargere rapide sau normale conform viziunii Programului sunt: parcările publice, parcări destinate sau care deservesc punctele de interes public (baze sportive, săli de spectacole, instituţii publice, centre comerciale, unităţi hoteliere, gări, aeroporturi, benzinării), parcări cu acces direct la autostrăzi, drumuri naţionale sau europene.

Cei care vor aplica în cadrul sesiunii de finanţare trebuie să prevadă în proiectul cu care aplică locuri de parcare corespondente numărului de puncte de încărcare care trebuie marcate distinct şi semnalizate cu panouri de informare.

 

 

Adaugati comentariu