Cum se poate transfera clasa bonus-malus

Sistemul bonus-malus a fost introdus ca o măsura de responsabilizare a şoferilor, umărind ca posesorii de vehicule prudenţi să nu plătească o primă de asigurare identică cu a celor care produc accidente.bonus-malus

Sistemul bonus-malus influenţează prima de asigurare în funcţie de daunalitatea înregistrată în perioada de referinţă. În situaţia în care în perioada de referinţă nu au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliţei RCA veţi beneficia de un bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. În situaţia în care în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, la reînnoirea poliţei RCA veţi fi penalizat prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare. Malusul se aplică la reînnoirea poliţei de asigurare în anul următor celui în care au fost plătite daune pe baza poliţei RCA.
Sistemul bonus-malus este format din 8 clase de bonus (B) şi 8 clase de malus (M).
Clasa bonus-malus    Coeficient aplicat asupra primei de asigurare (%)
B8                                50
B7                                60
B6                                70
B5                                75
B4                                80
B3                                85
B2                                90
B1                                95
B0                                100
M1                                110
M2                                120
M3                                130
M4                                140
M5                                150
M6                                165
M7                                170
Reducerea maximă (bonusul) de care un asigurat poate beneficia este de 50%, în timp ce penalizarea maximă (malusul) care poate fi aplicată este de 180%. La stabilirea unui malus contează data plăţii daunei şi nu data producerii acesteia, sau persoana care a condus vehiculul.
Clasa B0 este atribuită unui asigurat nou, fără istoric de daune. Fiecărei clase îi corespunde un anumit procent de reducere, respectiv de majorare procentuală a tarifului de prima RCA, în raport cu clasa de baza B0. Astfel, dacă în perioada de referinţă (anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a poliţei) nu au fost înregistrate daune pe asigurarea RCA, asiguratul va beneficia anul următor de o reducere a primei de asigurare, concretizată prin acordarea unei clase de bonus. Prin urmare, teoretic, veţi putea ajunge din clasa de bază B0 în clasa maximă de bonus, adică B8, după 8 ani.
Clasa de bonus-malus se păstrează pe întreg anul calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.
Dacă în perioada de referinţă au fost înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, adică prin majorarea primei de asigurare RCA, prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire. Pentru o perioadă de referinţă se poate aplica o singură penalizare/malus (în funcţie de numărul daunelor plătite în această perioadă).
Exemplu de calcul:
Dacă anul trecut o persoană a avut clasa B6 şi nu a  cauzat nici în acest an vreun accident de circulaţie, în condițiile unui nou contract RCA, va beneficia de clasa B7, ceea ce înseamnă că va plăti doar 60% din valoarea unei asigurări RCA faţă de tariful standard al societății de asigurare aleasă și de prima de asigurare de încadrare (la nivelul B0 pentru caracteristicile vehiculului respectiv).
Dacă anul trecut o persoană a avut clasa B6, dar a fost vinovată de producerea unui accident achitat, în acest an va trece de la clasa B6 la clasa B4 şi va beneficia de o reducere de doar 20%.
În acest exemplu, dacă asigurarea RCA are un tarif standard, de 350 lei (suma este ipotetică), încadrarea la B6 însemna o primă de asigurare de 245 lei. Schimbarea în B7 ar însemna că anul următor (dacă tariful standard nu se modifică) prima ar deveni 210 lei.

Transferul clasei bonus-malus

Potrivit Normei ASF nr. 20/2017, în situaţia in care un asigurat persoana fizica detine mai multe vehicule, asiguratul beneficiaza de aceeasi clasa a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele.
Pentru transferarea clasei B/M, persoana fizică nu trebuie să facă niciun demers, întrucât aceasta este stabilita automat la emiterea ofertei/politei de asigurare.
Stabilirea clasei o face asiguratorul sau intermediarul in asigurari (agent de asigurare, companie de brokeraj, asistent in brokeraj etc.), dupa caz, pe baza informatiilor furnizate de AIDA, noua baza de date privind poliţele RCA.
În cazul companiilor, situaţia se schimbă. Conform Normei ASF nr. 20/2017, în situatia in care un asigurat persoana juridica detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul in parte.
Pentru asiguratii persoane juridice, transferul clasei bonus-malus in cazul instrainarii sau radierii unui vehicul asigurat se realizeaza astfel:
– in cazul in care contractul RCA al acestuia a incetat, transferul clasei bonus-malus pe un vehicul nou-dobandit se face pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru vehiculul instrainat sau radiat;
– in cazul in care asiguratul instraineaza sau radiaza un vehicul, intr-o perioada de maximum un an de la data introducerii in asigurare a unui vehicul nou-dobandit, transferul clasei bonus-malus pe acest vehicul se poate face la prima reinnoire a contractului RCA pe baza istoricului detinut de catre asigurat pentru ambele vehicule.
Transferul clasei bonus-malus se realizeaza pe baza solicitarii scrise a asiguratului insotite de documente privind instrainarea sau radierea vehiculului si achizitia vehiculului nou-dobandit.”
În aceste condiţii, pentru transferul clasei B/M, la emiterea ofertei sau a politei de asigurare compania trebuie sa prezinte asiguratorului sau intermediarului in asigurari, documente justificative privind instrainarea sau radierea vehiculului (dupa caz) si achizitia vehiculului nou-dobandit.
CITEŞTE ŞI:

BAAR: Reparaţiile în baza RCA, tot mai scumpe

UNTRR a iniţiat o acţiune juridică împotriva CE, pentru a se evita scumpirea RCA

 

Adaugati comentariu