Cum s-au conformat asigurătorii la activitatea de protecție a consumatorilor

asigurătorii

Analiza comparativă a valorilor celor trei indicatori specifici calculați de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru a stabili gradul de conformare a conduitei asigurătorilor relevă următoarea situație: șapte societăți de asigurare se încadrează într-un grad bun de conformare, o societate de asigurare se situează într-un grad de conformare redus, iar o altă societate de asigurări are un grad mediu de conformare în ceea ce privește respectarea drepturilor și a nevoilor financiare ale consumatorilor săi, dar se încadrează la un grad de conformitate redus privind ceilalți indicatori.

Analiza indicatorilor specifici activității de protecție a consumatorilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor a fost efectuată pentru asigurătorii care au înregistrat cele mai multe petiții și informări de neconformitate la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Au fost luate în calcul 17.745 de petiții și informări de neconformitate unice soluționate la ASF, transmise doar pentru societățile de asigurare din România autorizate.

Cei trei indicatori, care au fost creați după modele utilizate la nivel internațional, sunt:

  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice/număr contracte – Ip/contracte – exprimă gradul de conformitate a produselor unei societăţi cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor de asigurări;
  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice/număr daune avizate – Ip/daune – exprimă gradul de îndeplinire a obligaţiilor societăţii în activitatea de instrumentare şi lichidare a dosarelor de daună;
  • Indicatorul număr petiții și informări de neconformitate unice soluționate favorabil/număr daune avizate – Ipf/daune – exprimă gradul de conformitate a soluţiilor adoptate în dosarele de daună cu prevederile legale/contractuale.

Pe baza analizei acestor indicatori a fost realizată o încadrare a entităților supravegheate și/sau reglementate de către ASF, în grade de conformare bune, medii și reduse, în funcție de plafoanele de 100%, 101% – 200% și peste 200% astfel:

  • Indicatorii cu valori sub nivelul de referință al pieţei de 100% denotă un grad bun de conformare.
  • Indicatorii cu valori între 100% şi 200% denotă un grad mediu de conformare.
  • Indicatorii cu valori peste 200% denotă un grad scăzut de conformare.

Un procent cât mai mic al indicatorului respectiv arată un grad cât mai
mare de conformitate.

Analiza valorilor indicatorilor specifici și încadrarea în grade de conformare bune, medii şi reduse asocietăților de asigurare care au înregistrat cele mai multe petiții și informări de neconformitate la A.S.F. în semestrul I alanului 2020:

asiguratorii

 

 

CITEȘTE ȘI:

Cetățenii UE vor avea nevoie de pașaport pentru a intra în Marea Britanie din octombrie 2021

Flota companiei Apa Oltenia creşte cu 18 utilitare, finanţate din fonduri europene

Schemele de garanţii pentru companii ar putea fi prelungite şi în 2021

 

 

 

Adaugati comentariu