Cheltuielile deductibile în contractul de comodat

În ultima vreme, contractul de comodat este utilizat de către un număr din ce în ce mai mare persoane, totuşi nu este foarte clar ce facilităţi şi ce riscuri atrage folosirea acestuia.În cele ce urmează, prezentăm avantajele şi dezavantajele utilizării unui contract de comodat în general şi, în special, folosirea unui asemenea contract în legătură cu autovehiculele.

Contractul de comodat, numit şi împrumutul de folosinţă, este definit în Codul Civil ca fiind contractul prin care o parte (numită comodant sau proprietar) acordă un bun imobil sau mobil cu titlu gratuit celeilalte părţi (numită comodatar sau utilizator) în scopul de a folosi acest bun şi cu obligaţia de a-l restitui după o anumită perioadă de timp.

Utilizatorul bunului are obligaţia să întreţină şi să păzească bunul, ca şi când ar fi în proprietatea sa. De asemenea, utilizatorul este obligat să folosească bunul aşa cum s-a convenit în contractul de comodat sau, în lipsa unei prevederi specifice, trebuie utilizat conform naturii bunului.

Trebuie menţionat faptul că fără aprobarea proprietarului, bunul nu poate fi folosit de un alt utilizator decât cel menţionat în contractul de comodat.

În cazul în care bunul este deteriorat sau pierdut ca rezultat al folosirii normale şi anume în scopul pentru care acesta a fost acordat, utilizatorul nu se face răspunzător pentru pagubele acordate. Totuşi, dacă pierderea se datorează neglijenţei sau folosirii neadecvate a bunului, utilizatorul se face răspunzător pentru pagubele realizate. Un caz interesant este cel de cataclism. Utilizatorul nu este responsabil pentru paguba în caz de urgenţă majoră; însă dacă utilizatorul ar fi putut salva bunul şi nu a făcut-o, atunci i se poate imputa contravaloarea bunului. La fel şi în cazul în care deţine un bun identic în proprietate şi pe acela îl salvează, iar pe cel care face obiectul contractului de comodat nu.

În ceea ce priveşte proprietarul bunului, acesta se face răspunzător dacă la data acordării bunului pentru a fi folosit de către utilizator, acesta a ascuns vicii cu privire la bunul acordat fără a le comunica către utilizator.

Utilizatorul este obligat să suporte cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul, însă are dreptul să ceară recuperarea costurilor realizate de la proprietar pentru lucrările necesare asupra bunului care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului.

Tratamentul fiscal aplicabil pentru folosirea maşinilor

Codul Fiscal prevede diferite tratamente fiscale pentru TVA-ul şi cheltuielile aferente autovehiculelor, cât şi achiziţiilor auxiliare legate de autovehicule în funcţie de mai mulţi factori precum: greutatea, numărul de locuri şi scopul pentru care autovehiculul este utilizat.
Astfel, în funcţie de factorii amintiţi mai sus, Codul Fiscal prevede trei tipuri de tratamente fiscale care pot fi aplicate:

  • Deducere integrală a TVA-ului şi cheltuielilor în scopul impozitului pe profit
    – Aici sunt încadrate autoturismele mari, cele cu scop de transport de persoane şi mărfuri, cele folosite de şcoli de şoferi, taxiuri etc.
  • Limitarea la 50% a dreptului de deducere pentru TVA-ul şi cheltuielile aferente autovehiculelor
    – Aici sunt încadrate autoturismele mici care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economică
  • Deducerea integrală din punctul de vedere al TVA-ului şi impozitului pe profit, însă cu taxarea corespunzătoare unui venit salarial a părţii folosită în scopuri personale (beneficiu în natura)
    – Acordarea în scop personal a vehiculelor pentru care s-a aplicat limitarea deductibilităţii de 50% nu sunt considerate venituri salariale. Însă, cele pentru care s-a acordat deductibilitate integrală, dar sunt folosite şi în scop personal, se consideră ca fiind beneficiu în natură partea care a fost folosită în scop personal.

Tratamentele fiscale prezentate mai sus se aplică atât în cazul în care maşina este în proprietatea companiei, cât şi în cazul în care aceasta este dată în folosinţă în baza unui contract de comodat. În cazul în care se utilizează maşina personală în folosul firmei, dar nu e încheiat un astfel de contract, nu se pot deduce TVA-ul şi cheltuielile cu maşina.

Trebuie avut în vedere faptul că pot apărea multe situaţii complexe ce necesită o aprofundare specializată şi personalizată; de exemplu, un taximetrist care dă maşina în contract de comodat firmei de taximetrie, dar o foloseşte şi în scop personal în afara orelor de muncă.

Cheltuielile şi TVA aferentă costurilor direct atribuibile unui vehicul, precum cheltuielile de reparaţii, de întreţinere, cheltuielile cu lubrifianţi, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul, impozitele locale, asigurarea obligatorie auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din taxa pe valoarea adăugată vor urma unul dintre tratamentele fiscale menţionate mai sus, în funcţie de destinaţia şi utilizarea autovehiculului.

Este important de menţionat faptul că în categoria cheltuielilor deductibile vor intra cheltuielile care sunt direct atribuibile şi care sunt necesare pentru utilizarea şi buna funcţionare a autovehiculului. De exemplu, înlocuirea plăcuţelor de frână reprezintă un cost deductibil. În schimb, dacă o firmă care foloseşte autoturismul unui angajat prin contract de comodat cumpără şi instalează pe maşină un sistem audio mai performant, iar această cheltuială nu este decontată de la proprietar, ea poate fi asimilată unei cheltuieli de natură salarială şi, deci, taxată cu impozit pe salariu şi cu contribuţiile sociale obligatorii atât la nivelul salariatului, cât şi la nivelul companiei.

Un risc legat de utilizarea contractului de comodat poate exista în situaţia în care apare un conflict între forma şi substanţa acestuia, mai specific, în cazul în care, din punct de vedere al substanţei, un astfel de contract nu este considerat un contract de comodat. În acest caz, autorităţile fiscale ar putea să reclasifice contractul după substanţa acestuia şi, în consecinţă, să îl impoziteze corespunzător; de exemplu, dacă se poate demonstra că proprietarul care a dat maşina în folosinţă primeşte, de fapt, bani sau bunuri materiale ce pot fi asimilate unor plăţi de chirie.

Concluzie

În concluzie, contractul de comodat legat de un autovehicul are un rol important în determinarea tratamentului fiscal aplicabil, însă trebuie să se ţină cont ca acesta să fie realizat în aşa manieră încât să fie considerat contract de comodat atât din punctul de vedere al substanţei, cât şi al formei. Astfel, se va reduce riscul ca acesta să fie reclasificat şi taxat. De aceea, este foarte important ca înainte de încheierea unui contract de comodat să se consulte un specialist.

 

Profil de specialist

mihai_erculescuMihai Erculescu, Senior Tax Consultant în cadrul Accace, are o experienţă de peste 5 ani în domeniul consultanţei fiscale atît în taxe directe, cât şi în taxe indirecte. Mihai a absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, aprofundând un program de master în acelasi domeniu. În prezent, Mihai Erculescu este membru al CECCAR şi urmează cursurile organismului internaţional de contabilitate ACCA.

 Profil de companie

Cu un număr de 330 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând în prezent un portofoliu de peste 1.400 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, Accace furnizează servicii prin intermediul birourilor din: România, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Locaţiile din alte ţări europene sunt acoperite de partenerii de încredere Accace. Primul birou Accace în Romania a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând o gamă largă de servicii de contabilitate şi raportare financiar-contabilă, salarizare şi administrare de personal, consultanţă fiscală, precum şi înfiinţare, administrare şi lichidare companii. Aflaţi mai multe despre Accace în Romania accesand: www.accace.ro.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, martie 2017)

Adaugati comentariu