Utilitare pentru transportul de mărfuri prin IMM Leasing 2021

O soluţie de finanţare a utilitarelor, care poate fi utilizată și în acest an, este cea prin intermediul programului IMM Leasing pentru echipamente și utilaje, care este operațional începând din luna mai.
IMM Leasing

Pentru IMM Leasing 2021, plafonul total de garantare alocat este de 2 miliarde lei, iar bugetul schemei de ajutor de stat este de 50,9 milioane de lei. Programul constă în acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de active noi sau second-hand.

Garanţia va fi de maximum 80% din valoarea finanţării (exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate) pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi de maximum 60% pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi de vehicule pentru transportul de mărfuri şi de persoane în scop comercial.
Solicitanții eligibili sunt IMM-urile și întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori. Măsurile de susținere în cadrul acestui program sunt valabile pentru contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii.

Costul finanțării

În cadrul programului IMM Leasing se acordă o finanţare în leasing financiar în valoare de maxim 5 milioane de lei pe o perioadă de şase ani, cu avans de 0-20% în funcţie de opţiunea companiei şi perioadă de graţie cuprinsă între 3 şi 12 luni. Costul total al finanţării a fost ROBOR la 3 luni  plus o marjă fixă de maximum  3,5%  pe an. Marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de finanțator în toate etapele finanțării, dar nu include comisionul de administrare, comisionul de risc și nici taxele și costurile aferente operațiunilor conexe activității de finanțare, de exemplu taxele notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costurile pentru înregistrarea și publicitatea garanțiilor, dobânda aplicată pentru prefinanțare etc.

Dobânda este subvenţionată, pe o perioadă de 8 luni, în proporţie de 50% de FNGCIMM din fondurile Ministerului Finanţelor, iar valoarea reziduală a fost cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA, aceasta putând fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau fiind inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului. Totodată, statul subvenţionează în procent de 100% şi comisionul de administrare datorat FNGCIMM, şi comisionul de risc datorat Ministerului Finanţelor.

Bunurile eligibile în IMM Leasing

Categoriile de bunuri mobile noi sau second – hand care se pot achiziţiona în cadrul programului, fără a fi limitative, sunt:

autoutilitară – autovehicul din categoria N1, N2 sau N3, cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă;

autocar – autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;

echipamente – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate (masini, utilaje si instalatii de lucru, etc.) destinate desfășurării de către beneficiarul eligibil a activităţilor economice conform codului CAEN finanţat;

utilaje – totalitatea uneltelor, aparatelor, maşinilor necesare pentru efectuarea de către beneficiar a unei anumite lucrări sau pentru asigurarea procesului de producţie conform CAEN finanţat;

echipamente IT şi tehnologia informaţiei – totalitatea echipamentelor individuale sau asamblate, sistemele hardware şi software şi/sau tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea şi transmiterea) informaţiei prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice), tehnicii de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).

Pentru acest program au fost încheiate convenţii cu 12 firme de leasing: BT Leasing Transilvania, Unicredit Leasing Corporation, Scania Credit Romania, BCR Leasing, OTP Leasing, BNP Paribas Leasing Solutions, Raiffeisen Leasing, BRD Sogelease, Mercedes-Benz Leasing, RCI Leasing Romania, Alpha Leasing Romania, Volvo Financial Services Int. România.

8 recomandări-cheie

Pentru a obține rapid garanția, companiile trebuie să țină cont de câteva recomandări transmise de FNGCIMM:

1. Documentele să fie semnate de aceeași persoană;

2. Persoana care semnează sa aibă calitatea de reprezentant legal;

3. Numele reprezentantului legal să fie identic cu cel din C.I;

4. Documentele să fie valabile;

5. Bifează dacă ai mai beneficiat de ajutor de minimis în Declarația pe propria răspundere;

6. Bifează tipul întreprinderii în Declarația de IMM și în cea pe propria răspundere;

7. Completează exercițiul financiar de referință și cifra de afaceri în mii lei și mii euro în Declarația de IMM;

8. Ai grijă că datele de identificare ale societății de la Registrul Comerțului (nume, adresă, CUI, cod CAEN) să fie identice cu cele completate în documentația de finanțare.

Modificări 2021 pentru IMM Leasing

În Monitorul Oficial nr. 516 din 18 mai 2021, a fost publicat Ordinul nr. 576/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la OMFP nr. 2.880/2020, care stabilește noile criterii prin care o întreprindere este considerată a fi în dificultate, conform acestui program.

Totodată, potrivit noilor reglementări, în vederea monitorizării utilizării finanțării acordate, FNGCIMM stabilește un eșantion format din beneficiari și luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, FNGCIMM comunică finanțatorilor, până la data de 20 a lunii următoare, eșantionul pentru care trebuie transmise informațiile necesare monitorizării. Finanțatorii vor transmite, până la data de 30 a aceleiași luni, documente justificative/ facturi privind utilizările din finanțările acordate în cadrul programului, precum și fișele de cont/documente echivalente în care să fie evidențiate utilizările din finanțările acordate. Finanțatorul va înștiința în scris beneficiarul în cazul în care constată apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către acesta prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanță a finanțării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar și va transmite o copie FNGCIMM. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 30 de zile din momentul în care finanțatorul a trecut finanțarea garantată nerambursată integral la restanță/a reziliat contractul de leasing financiar.

Pe de altă parte, Ordinul nr. 576/2021 prevede că plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenționate și a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2022, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM, emisă și transmisă lunar, către MF, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poștei electronice și letric, de către FNGCIMM, utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 118/2020.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, Suplimentul Vehicule Utilitare, iulie 2021)

 

CITEȘTE ȘI:

Descărcare rapidă și ușoară a datelor tahografului. Tehnologia DSRC și metodele de descărcare a datelor din tahograf și de pe cardul șoferului

Engie România își reînnoiește parcul auto cu 98 de autovehicule, inclusiv hibride

Business Lease România asigură mobilitatea Asociației Light into Europe

 

 

Adaugati comentariu