Trei asigurători deţin peste jumătate din piaţa RCA

Anul trecut, societăţile cu cea mai mare pondere în piaţa de asigurări RCA erau City Insurance, Euroins şi Asirom, cei trei asigurători deţinând împreună 72% din volumul de prime brute subscrise.salariile brute

Societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au subscris, anul trecut, prime brute în valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, asigurările auto, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) şi clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule) având o pondere de 59% în totalul primelor brute subscrise.

Primele brute subscrise pe segmentul RCA au insumat, anul trecut, 3,7 mld. lei, diferenţa până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. La rândul lor, primele brute subscrise pe segmentul Casco  au însumat 1,895 mld. lei.

Potrivit datelor Autortăţii de Supraveghere Financiară (ASF), subscrierile aferente clasei A3 au crescut cu 8%  comparativ cu 2016, în timp ce subscrierile pentru clasa A10 au scăzut cu 8%.

„Spre deosebire de piaţa europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viaţă, în România acesta reprezenta doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piaţa fiind dominată de asigurările generale, respectiv cele auto”, arată reprezentanţii ASF.

Cote de piaţă

Anul trecut, pe piaţa asigurărilor RCA îşi desfăşurau activitatea nouă companii de autorizate de ASF: Allianz-Ţiriac, Asirom VIG, City Insurance, Euroins România, Generali Romania, Grawe Romania, Groupama, Omniasig VIG şi Uniqa. Şi în 2017, datele ASF arată o concentrare semnificativă către primii asigurători din top, ajungându-se la situaţia în care primii 2 asigurători să cumuleze aproximativ 58% (comparativ cu 37% în anul 2016) din portofoliul de asigurări RCA din România. De altfel, supraveghetorul pieţei subliniază că, în mod tradiţional, piaţa românească a asigurărilor auto obligatorii a fost dominată de 3-4 societăţi, în timp ce ponderile celorlalţi jucători au fost mult mai reduse sau chiar nesemnificative.

În anul 2017, societăţile cu cea mai mare pondere în piaţa de asigurări RCA erau City Insurance, Euroins şi Asirom care deţineau împreună peste jumătate din piaţă, 54% la 31 decembrie 2016 şi 72% la 31 decembrie 2017.

Valoarea indemnizaţiilor brute plătite de societăţile de asigurare pe clasa A10 (RCA) a fost, anul trecut, de 2,241 mld. lei, în creştere cu aproximativ 14% faţă de anul precedent, iar pentru clasa A3 (Casco), de 1.194 mld. lei, cu aproximativ 5% mai mult comparativ cu 2016.

Semne de profit 

Datele ASF arată că la finalul anului trecut, rata combinată a daunei a fost, în cazul clasei A10, de 99,46%, în condiţiile în care în 2016, indicatorul înregstra un nivel de 109,07%, iar în 2015, de 139,12%. Reducerea ratei combinate a avut loc pe fondul scăderii cu aproximativ 10 p.p. a ratei cheltuielilor de achiziţie şi administrare, de la 35,13% în 2016, la 25,61% în 2017. Rata daunei a rămas aproximativ aceeaşi, 73,85% în 2017 faţă de 73,94% în 2016.

Pentru clasa A3, rata combinată a daunei a fost de 107,15%, un nuvel similar celui înregistrat în anul anterior, de 107,31%.

Rata combinată a daunei este raportul dintre cheltuieli şi daune, pe de o parte, şi primele subscrise pe cealaltă parte. Practic, reprezintă un indicator care monitorizează cât de bine a stabilit compania preţurile în raport cu cheltuielile. O rată combinată de peste 100% indică pierdere din activitatea de subscriere.

Sunt preferate poliţele pe 6 luni

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în anul 2017 a atins valoarea de 3,7 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuş şi asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.

Exprimat în unităţi anuale (pentru a ţine seama de durata diferită a poliţelor), numărul de contracte RCA încheiate în anul 2017 a fost de 5.319.050 contracte, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

În anul 2017, cele mai mari ponderi au fost deţinute de poliţele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 41%), respectiv 12 luni (32%).

Din punct de vedere al structurii portofoliilor de clienţi, în anul 2017 ponderea contractelor încheiate cu persoane fizice la nivelul întregii pieţe a crescut la aproximativ 80%.

Evoluţia primei medii 

Pe ansamblul întregii pieţe, prima medie RCA anualizată, a scăzut cu aproximativ 14% în anul 2017 comparativ cu anul precedent, înregistrând valoarea de 695 lei. Prima medie pentru persoane fizice a scăzut de la 528 lei în 2016, la 518 lei în 2017. Pentru persoanele juridice, valoarea media s-a redus de la 1.725 lei în 2016, la 1.298 lei în 2017.

 

 

Adaugati comentariu