Advertisement
RCA trotinete electrice
Home Administrare flote Asigurări RCA va fi obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Proiect

RCA va fi obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Proiect

Proiectul pentru modificarea și completarea Legii RCA (132/2017) a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor. Printre propuneri se numără obligativitatea încheierii unei polițe de asigurare auto obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice,precum și suspendarea contractului RCA pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului.

Reglementările în domeniul răspunderii civile auto vor fi revizuite conform prevederilor Directivei 2021/2118/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, care trebuie transpusă în legislația națională până la data de 23 decembrie 2023.

Astfel, potrivit proiectului de modificare a Legii RCA, schimbări preconizate au în vedere următoarele aspecte:

– Definiția „vehiculului” în sensul în care obligația de asigurare se raportează la anumite criterii de natură tehnică. Drept urmare, vor intra sub obligația de asigurare și vehicule ce conform legislației naționale nu sunt supuse înmatriculării/înregistrării (trotinete electrice, biciclete electrice și alte vehicule).
Astfel, în Legea RCA, la articolul 2, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„27. vehicul:
a) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h; sau
b) orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie cu masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h;
c) orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat la lit. a) sau b), indiferent dacă este cuplată sau necuplată;
d) tramvai;”

– Limitarea acoperirii RCA pe baza noțiunii de utilizare a unui vehicul. Sunt eliminate cazurile în care accidentele sunt produse în situații în care vehiculele nu sunt utilizate ca mijloc de transport.
Drept urmare, la articolul 2, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins:
„271. utilizarea unui vehicul – orice utilizare a unui vehicul care este conformă cu funcția vehiculului de mijloc de transport la momentul accidentului, indiferent de caracteristicile vehiculului, de terenul pe care este utilizat și indiferent dacă acesta staționează sau este în mișcare.”

– Reglementarea limitelor minime de despăgubire și stabilirea referinței acestora în lei la cursul indicat în directivă.
Astfel, la articolul 6, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(4) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:
a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabilește la un nivel de 31.926.210 lei.
(5) A.S.F. poate revizui prin reglementări proprii limitele prevăzute la alin. (4), conform actelor delegate emise de către Comisia Europeană.”

– Modalitatea de control a asigurării RCA. Se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurării RCA în trafic, fără oprirea vehiculelor, în măsura în care legislația GDPR este respectată.
Astfel, la articolul 28, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21) – (25) cu următorul cuprins:
„(21) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control și gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează și asupra vehiculelor care staționează în mod obișnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor.
(22) Operatorii sistemelor de control prelucrează datele cu caracter personal ale asiguraților și conducătorilor de vehicule în acord cu prevederile legislației naționale și europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
(23) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul efectuării unui control privind asigurarea RCA se păstrează numai atât timp cât sunt necesare în acest scop și, de îndată ce acesta a fost îndeplinit, se șterg complet.
(24) Dacă în urma unui control privind asigurarea RCA se constată că un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, operatorul șterge datele respective.
(25) În cazul în care în urma unui control nu se poate stabili dacă un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, datele sunt păstrate pentru o durată limitată, care nu depășește numărul de zile necesare pentru a stabili dacă vehiculul este asigurat RCA.”

– Introducerea unui tipizat standardizat la nivel european în ceea ce privește atestarea istoricului daunelor întâmplate acoperite de RCA ale asiguratului.
Ca atare, la articolul 18, alineatul (10) se modifică și va avea următorul conținut:
„(10) BAAR sau asigurătorul RCA eliberează asiguratului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind istoricul daunelor înregistrate cel puțin pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absenţa acestor daune; BAAR sau asigurătorul RCA utilizează formatul certificatului privind istoricul daunelor, stabilit conform actelor delegate adoptate de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Directivei 2021/2118/CE, începând cu data aplicării actelor respective.”
Totodată, la articolul 18, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (101) și (102), cu următorul cuprins:
„(101) Asigurătorul RCA publică pe site-ul propriu informații din care să rezulte politicile acestuia în ceea ce privește utilizarea certificatului privind istoricul daunelor la calcularea primei de asigurare.
(102) Asigurătorul RCA nu tratează asigurații în mod discriminatoriu și nu suprataxează primele RCA pe baza naționalității acestora sau exclusiv pe baza statului membru în care aceștia au avut reședința anterioară; asigurătorii RCA tratează certificatele privind istoricul de daune emise în alte state membre în același mod în care le tratează pe cele emise în România.”

– Reglementarea posibilității suspendării efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendării înmatriculării vehiculului cu introducerea unor obligații în sarcina asiguratului în această perioadă.
Pentru această modificare legislativă, la articolul 6, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (51) – (55), cu următorul cuprins:
„(51) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării, în condițiile legii, a înmatriculării vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existenței acesteia.
(52) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin. (51), suspendarea efectelor contractului RCA.
(53) Pe toată durata suspendării înmatriculării și/sau a dreptului de circulație a vehiculului și a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spaţiu privat, în afara domeniului public.
(54) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (53) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.
(55) În cazul suspendării efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

 

 

 

CITEȘTE ȘI:

Salonul Auto Bucureşti & Accesorii 2023 a debutat, marţi, la Romexpo

Exporturile de mijloace de transport au crescut cu 11,1% în primele 8 luni

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

UNSAR
Asigurări

UNSAR: Cele mai mari 50 de daune plătite companiilor au însumat 24 mil. euro în 2022

Cele mai mari 50 de despăgubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri...

FGA
Asigurări

FGA a plătit peste 663 milioane de lei în primele 10 luni, în urma falimentelor a 5 asigurători

Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a soluționat 72.688 cereri de plată,...

plafonarea tarifelor RCA
Asigurări

Consiliul Concurenței: Dezechilibrul pieței RCA se va menține și în anul 2024

Până la sfârșitul anului 2023, ca urmare a falimentului Euroins, un număr...

brokeri de asigurare
Asigurări

10 brokeri de asigurare au fost sancționați de ASF în luna septembrie

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna septembrie a anului...