”Rabla Plus” pentru firme a luat startul

Potrivit dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, astăzi, 27 iunie 2016, a debutat sesiunea de înscriere a solicitanților persoane juridice în programul "Rabla Plus", sesiune care se va încheia la 21 octombrie.vehiculelor-electrice-floteauto

In conformitate cu Ordinul MMAP nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic, firmele interesate să achiziţioneze maşini electrice noi pot solicita statului
un ecotichet în valoare de:

 • 20.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă pur electrică;
 • 5.000 de lei, pentru a cumpăra o maşină nouă electrică hibridă cu sursă de alimentare externă, care generează o
  cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Firmele se pot înscrie anul acesta şi în programul „Rabla”, astfel încât acestea au posibilitatea să cumuleze
ecotichetul de 20.000 de lei cu prima de casare de 6.500 de lei, obţinând, astfel, 26.500 de lei pentru a cumpăra o
maşină pur electrică, în schimbul casării unui automobil mai vechi de opt ani.

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 330 din 24.06.2016, prevede următoarele categorii de solicitanți:

 • unitatea administrativ-teritorială,
 • unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată,
 • instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu sau fără personalitate juridică,
 • organizaţia neguvernamentală,
 • unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România,
 • operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic,
 • societatea profesională cu răspundere limitată,
 • unitatea medico-sanitară, entitate juridică fără personalitate juridică,
 • organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei libere.

Procedura de urmat

Potrivit ordinului MMAP nr. 955/2016, dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura AFP, dar acesta „poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere”.

În mod obligatoriu, pe plic trebuie să fie înscrise denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului/sediului
social/sediului profesional, titlul „Dosar de acceptare în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere
energetic” – solicitant operator economic cu personalitate juridică, perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

După verificarea documentelor şi introducerea datelor companiei în sistemul informatic al autorităţilor, producătorul
auto eliberează nota de înscriere. Apoi, cel târziu până la data de 25 noiembrie 2016, producătorul şi solicitantul
trebuie să se ocupe de formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou. La acest ultim pas,
producătorul scade din preţ cuantumul ecotichetului (şi, dacă este cazul, al primei de casare) şi eliberează factura şi
certificatul de conformitate.

 

 

 

Adaugati comentariu