Pentru restituirea taxelor auto, Guvernul va cheltui 846 mil. lei

Pentru restituirea taxelor auto şi a timbrului de mediu declarate neconforme de Curtea Europeană de Justiţie, autorităţile consideră că sunt necesare 845,89 mil. lei, sumă prevăzută în proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu şi al Administrației Fondului pentru Mediu.
IMM

Conform proiectului aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Mediului, banii se vor restitui din excedentul Fondului pentru mediu încasat din taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit Normelor metodologice, publicate în MO nr. 1040 din 29 decembrie 2017, restituirea se referă la:

a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.

 

CITEŞTE ŞI: Procedura COMPLETĂ pentru restituirea taxelor auto

 

Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.

IMPORTANT! Conform actului normativ, „dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018”.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

La cerere se anexează următoarele documente:

a) documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie. În situaţia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, instituţia fiscală face verificări la Trezoreria Statului (potrivit pct. 2 subpct. 2.8 şi 2.10-2.12)

b) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea
contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Conform OUG 52/2017, restituirea se face într-o singură tranşă, astfel:

– pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;

– pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

 

 

Adaugati comentariu