Noi reguli din 2016 pentru asigurările online. Declaraţie pe proprie răspundere

În Monitorul Oficial nr. 641 a fost publicată Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2015 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.online-floteauto

Norma reglementează aspecte precum:

  • definirea anumitor noţiuni utilizate în contextul comercializării contractelor de asigurare prin mijloace electronice;
  • condiţiile de desfăşurare a activităţii de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice;
  • condiţiile de emitere a contractelor de asigurare prin mijloace electronice.

Conformarea cu prevederile Normei este obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2016.

De unde cumpărăm

Potrivit Normei, pot dezvolta şi implementa mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare următoarele entităţi:

  • societăţile de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, direct si/sau prin intermediul agenţilor de asigurare, precum şi cele autorizate in statele membre ale Uniunii Europene care isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii;
  • brokerii de asigurare autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
  • agentii de asigurare subordonati;
  • intermediarii in asigurari autorizati in state membre ale Uniunii Europene care isi desfasoara activitatea in Romania in temeiul dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii.

Conţinutul declaraţiei pe propria răspundere

Norma stabileste totodata conditiile minime de prezentare, continut si securitate care trebuie indeplinite de mijloacele electronice de comercializare a contractelor de asigurare, destinate consumatorilor potentiali si/sau finali, asigurati si/sau potentiali asigurati.

Conform Normei, inainte de incheierea unui contract de asigurare, potentialul consumator bifeaza o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cel putin urmatoarele:

  • că are cel putin 18 ani impliniti;
  • că datele şi informaţiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii.

Pentru validarea datelor, utilizatorii mijloacelor electronice de comercializare a contractelor de asigurare pot folosi orice mijloace de proba, acestia avand totodata obligatia inregistrarii si stocarii acestora pe o perioada de minimum un an suplimentar fata de perioada asigurata.

In cazul in care emiterea contractelor prin mijloace electronice se realizeaza prin intermediul furnizorilor de solutii si/sau aplicatii software dedicate, entitatile beneficiare au o serie de obligatii suplimentare in raport cu activitatea desfasurata de acesti furnizori.

 

 

Adaugati comentariu