Flota AFIR se înnoieşte cu 143 de vehicule. De unde vin banii

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat o licitaţie pentru achiziţia a 143 de autovehicule valoarea contractului fiind de 9,9 milioane lei (aproximativ 2,1 milioane euro), fără TVA.
Ministerul Agriculturii

Potrivit unui anunţ publicat pe platforma de achiziţii publice SICAP, dintre cele 143 de autovehicule, 131 sunt maşini de teren, iar 12 sunt autoturisme.

”În vederea asigurării cadrului optim de desfăşurare a activităţilor specifice implementării PNDR, vital în vederea respectării normelor impuse de Comisia Europeană, se vor achiziţiona un număr de 143 autovehicule, respectiv 12 bucăţi autoturisme – lotul 1 si 131 bucăţi vehicule de teren – lotul 2, pentru activităţi specifice, acesta fiind obiectul principal al contractului”, a anunţat AFIR.

Durata contractului este de 8 luni, acesta urmând a fi finanţat din fonduri europene prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.

Valoarea estimată a celor 12 autoturisme este de 830.499.75 lei, criteriile de atribuire a contractului în acest caz fiind:

  • Termenul de livrare ofertat faţă de valoarea solicitata de catre autoritatea contractanta prin cerinţele minime din caietul de sarcini, respectiv maxim 120 de zile – 10 puncte;
  • Pentru fiecare autoturism ofertat (din totalul celor 12 bucati aferente lotului) avand cutie de viteze automată (avantaj tehnic) se va puncta suplimentar, conform algoritmului de calcul – 12 puncte;
  • Consumul mixt de combustibil ofertat faţă de valorile solicitate de catre autoritatea contractantă prin cerinţele minime din caietul de sarcini, respectiv maxim 6,5 l/100 km – 10 puncte;
  • Preţul – 68 puncte.

Valoarea estimată a celor 131 de maşini de teren este de 9,07 milioane de lei, criteriile de atribuire a contractului în acest caz fiind:

  • Consumul mixt de combustibil ofertat faţă de valorile solicitate de catre autoritatea contractanta prin cerintele minime din caietul de sarcini, respectiv maxim 6,5 l/100 km. – 10 puncte;
  • Termenul de livrare ofertat faţă de valoarea solicitata de catre autoritatea contractanta prin cerintele minime din caietul de sarcini, respectiv maxim 120 de zile – 10 puncte;
  • Preţul – 80 puncte.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 iulie 2019.

Punctaje egale – Potrivit AFIR, în cazul în care, la întocmirea clasamentului, se constată că două sau mai multe oferte clasate pe pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica;

Clauza suspensivă – Totodată, autoritatea contractantă arată că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea finanţării lucrărilor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislaţiei privind finanţele publice. În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării produselor din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, in termen de 14 zile lucratoare de la expirarea
termenului de contestatie, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.

 

CITEŞTE ŞI:

Cum grăbeşte statul construcţia de autostrăzi? Plăteşte suplimentar

Personalităţi. HENRY FORD şi succesul venit după a treia încercare

Flota Autonom Services se „înverzeşte” cu 12 maşini electrice şi 13 hibride

 

 

Adaugati comentariu