Advertisement

dobânzile
Home Miscellanea Financiar Care sunt dobânzile la creditele pentru IMM după ce expiră ajutorul de stat

Care sunt dobânzile la creditele pentru IMM după ce expiră ajutorul de stat

Dobânzile pentru creditele garantate de stat acordate IMM şi microîntreprinderilor vor avea, după perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor şi comisioanelor, marje de 2% pentru finanţarea investiţiilor şi de 2,5% pentru credite şi linii de credit pentru capital de lucru, a anunţat Ministerul Finanţelor.

Dobânzile la creditele pentru IMM şi microîntreprinderi vor fi calculate ca ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,0% pe an pentru creditele de investiţii şi de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit normelor metodologice de aplicare a Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST România, aprobate săptămâna trecută de Guvern.

Marja nu va include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor.

Firmele mici şi mijlocii, precum şi microîntreprinderile care vor accesa linii de credite şi împrumuturi pentru investiţii cu garanţii de stat vor beneficia de granturi pentru dobânzile şi comisioanele de administrare şi risc în limita a 800.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro.

În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, instituţiile de credit transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Totodată, băncile vor transmite nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute de norme.

Nivelul finanţării

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei. Aceste credite vor fi garantate de stat în proporţie de 80%.

Statul garantează 90% din credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru care se încadrează în 500.000 de euro în cazul microîntreprinderilor şi 1 milion de euro în cazul întreprinderilor mici.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici vor putea însă completa linile de capital de lucru cu credite de investiţii până la plafonul total de 10 milioane de lei, finanţări care vor fi, de asemenea, garantate de stat în proporţie de 80%.

Garanţii prin FNGCIMM

În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, FNGCIMM mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MFP, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

Beneficiarul trebuie să prezinte instituţiilor de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru, instituţia de credit are obligaţia de a asigura cel puţin constituirea următoarelor tipuri de garanţii, proporţional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare. În cazul în care beneficiari dispun de garanţii colaterale, instituţia de credit va admite în garanţie şi aceste garanţii colaterale.

Cât timp sunt plătite dobânzile de la buget

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii şi comisioanelor de administrare şi risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate şi până la 31 decembrie 2020.

Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanţie/acorduri de finanţare este limitată la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului se întinde până la data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

 

CITEŞTE ŞI:

Mercedes-Benz răspunde provocării lansate de Audi

Cum duci maşina pentru reparaţii auto sau la spălătorie în perioada stării de urgenţă

VW nu renunță la obiectivul emisiilor CO2 în 2020

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Akcenta
Financiar

Ce companii au de câștigat din slăbirea EURO în 2024? Prognoza Akcenta

Economia globală a fost surprinzător de rezilientă în 2024, inflația de bază...

Exporturile de mijloace de transport
Financiar

Exporturile de mijloace de transport, în creștere cu 2,3% în primele 5 luni din 2024

Exporturile de mijloace de transport au crescut cu 2,3% în primele 5...

M&A
Financiar

Investitorii strategici și-au menținut poziția dominantă pe piața de M&A din România

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat 124 de tranzacții...

AEO
FinanciarTransporturi

Facilitățile pentru companiile care dețin certificarea AEO se extind pe aria RO e-Transport

La 30 iunie 2024, a expirat perioada de grație pentru aplicarea de...