Advertisement

IMM Invest
Home Finanţare Fonduri publice Cum se pot obţine creditele prin programul IMM Invest. INFOGRAFIC

Cum se pot obţine creditele prin programul IMM Invest. INFOGRAFIC

Guvernul a aprobat derularea de urgenţă a Programului IMM Invest, pentru a preîntâmpina şi a lua măsuri de diminuare a consecinţelor economice generate de pandemia COVID-19 asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul IMM Invest este aprobat prin OUG nr. 110/2017, cu o serie de completări aduse prin OUG
29/21.03.2020. Acesta permite IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19 să îşi asigure lichidităţile
pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

Garanţiile vor putea acoperi:

 • un procent de maximum 80% din creditele de investiţii, cu o valoare maximă de 10.000.000 lei şi din creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru necesar întreprinderilor mijlocii, în valoare de până la 5.000.000 lei
 • un procent de 90% din creditele/liniile de credit, în valoare de până la 1.000.000 lei acordate întreprinderilor mici, respectiv din creditele/liniile de credit în valoare de până la 500.000 lei, acordate microîntreprinderilor.

Plafonul maxim de garantare alocat este de 15 miliarde lei.

Valoarea creditelor/liniilor de credit se va dimensiona în funcţie media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei. Pentru IMM-urile nou-înfiinţate, valoarea maximă a finanţării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanţele lunare.

Etapele de înregistrare pentru IMM Invest

Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează pe platforma online dedicată programului, prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. Beneficiarul aplicant se înregistreză în aplicaţia online disponibila pe site-ul www.imminvest.ro;
 2. Beneficiarul completeza online datele de identificare, ataseaza declaratia IMM in format pdf;
 3. Aplica pentru unul sau mai multe credite/ linii de credit;
 4. Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării;
 5. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului, precum şi numărul de înregistrare;
 6. FNGCIMM pune online la dispoziţia instituţiei de credit selectate documentele înregistrate de IMM, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant;
 7. Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului liniei de credit conform solicitării beneficiarului;
 8. Instituţia de credit aprobă creditul şi transmite FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

 

IMM Invest

Avantajele creditului garantat

 • Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor accesate la una din băncile partenere. Lista băncilor nu este încă definitivată.
 • Nu se plăteşte dobândă, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Costurile finanţării sunt subvenţionate în procent de 100% de la bugetul de stat, până la data de 31.12.2020, cu posibilităţi de prelungire.
 • Nu se plăteşte comision de rambursare anticipată.
 • Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiţii şi până la 5.000.000 lei  pentru capital de lucru.

Credite pentru capital de lucru pentru IMM

– finanţări în valoare de până la 5.000.000 lei;
– garanţii de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor;
– durata finanţării este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni;
– rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5 %/ an este subvenţionată 100% de la bugetul de stat;
– costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele statului vor fi suportate de la
bugetul de stat.

Credite pentru capital de lucru pentru întreprinderile mici şi micro

– finanţări pentru capital de lucru de până la 1.000.000 lei pentru întreprindere mică şi până la 500.000 lei pentru
microîntreprindere;
– garanţii de stat de maxim 90% din valoarea creditului; durata finanţării este de până la 36 de luni, cu posibilitatea
de prelungire pentru încă 36 luni;
– rata dobânzii Robor la 3 luni +2,5 %/an, subvenţionată 100% de la bugetul de stat;
– costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele statului vor fi suportate de la
bugetul de stat.

Credite pentru investiţii pentru întreprinderile mijlocii

– finanţări în valoare de până la 10.000.000 lei;
– garanţii de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele
aferente;
– durata finanţării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de graţie de maxim 18 luni;
– rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an este subvenţionată 100% de la bugetul de stat;
– costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele statului vor fi suportate de la
bugetul de stat.

Credite pentru investitii pentru întreprinderile mici şi micro

– finantari in valoare de pana la 10.000.000 lei;

– garanţii de stat în valoare de maxim 80% din valoarea creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele
aferente;
– durata finanţării este de pâna la 72 de luni, cu posibilitatea unei perioade de graţie de maximum 18 luni;
– rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2%/an este subvenţionată 100% de la bugetul de stat;
– costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele statului vor fi suportate de la
bugetul de stat.

Sumele acordate cu respectarea condiţiilor programului NU vor putea fi utilizate pentru refinantarea altor credite în derulare.

Condiţii de eligibilitate pentru IMM Invest

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă la data acordării creditului îndeplineste cumulativ criteriile de
eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările
ulterioare şi art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplineasca criteriile de eligibilitate ale instituţiei finantatoare şi, cumulativ,
următoarele criterii principale:
a. Nu se afla în dificultate şi nici in litigiu, în calitate de parât, cu Ministerul Finanţelor Publice si/sau instituţia de
credit parteneră;
b. Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de
31 decembrie 2019 sau dacă inregistreaza restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit (CRC);
c. Nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 şi nu figurează cu incidente majore cu
bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
d. Prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară si/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipotecă legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
e. Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
f. Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activităţi de protecţie şi gardă, activităţi de servicii privind sistemele de securizare, activităţi de investigaţii.

 

CITEŞTE ŞI:

Procedura de transport pentru muncitorii sezonieri. Când intră în vigoare

„Salvează-i pe salvatori” – 9 spitale ajutate

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Bârlad
Fonduri publice

Primăria Bârlad achiziționează 11 autoturisme electrice, prin programul Rabla Plus

Primăria municipiului Bârlad intenționează să achiziționeze un număr de 11 autoturisme electrice,...

CAFE
Fonduri publice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice, prin programul...

Poliția Locală Timișoara
Fonduri publice

Poliția Locală Timișoara își reînnoiește flota cu 7 autospeciale, prin programul Rabla

Poliția Locală Timișoara intenționează să achiziționeaze 7 autospeciale prin programul Rabla Clasic,...

AFIR
Fonduri publice

AFIR își completează parcul auto cu 33 de autovehicule, în valoare de peste 3 mil. lei

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) își completează parcul auto cu 33...