Dezastru în caietele de sarcini. Al patrulea termen în licitaţia pentru Drumul Expres Craiova – Târgu Jiu

Termenul limită pentru depunerea ofertelor privind elaborarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic de execuţie pentru Drumul Expres Craiova - Târgu Jiu a fost prelungit din nou, de data aceasta până la 20 iunie, ca urmare a clarificărilor solicitate de operatorii economici, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Craiova-Târgu Jiu

Stabilit iniţial pentru data de 3 mai, termenul de depunere a ofertelor a mai fost decalat pentru data de 17 mai şi, ulterior, pentru 30 mai

„Precizăm că, potrivit legii, CNAIR are obligaţia să răspundă tuturor clarificărilor adresate de operatorii economici interesaţi de participarea la procedură şi după aceea să acorde acestora un termen corespunzător pregătirii ofertelor, conform interpretării care reiese din aceste răspunsuri. Ulterior expirării acestui termen va fi demarat
procesul de evaluare a ofertelor înregistrate în vederea stabilirii ofertantului câştigător în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice”, menţionează reprezentanţii CNAIR.

Sigur, nimeni nu recunoaşte că pregătirea caietului de sarcini a fost, eufemistic spus, necorespunzătoare.

Pentru realizarea documentaţiei tehnice destinată construcţiei drumului expres Craiova – Târgu Jiu, CNAIR va aloca pentru anul 2019 suma de 27,661 milioane lei, credite de angajament necesare semnării contractului, în conformitate cu documentul de aprobare a finanţării depus la Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport în data de 27 februarie 2019.

Compania a depus, în februarie 2019, şi cererea de finanţare din fonduri europene nerambursabile a Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic. Banii ar putea fi alocaţi prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operaţiunea – Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală.

Valoarea totală a proiectului este de 28,5 milioane de lei din care 85% contribuţia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 20,5 mil. lei, 15% contribuţia naţională – 3,6 mil. lei, restul de 4,4 mil. lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului este de 25 luni.

În ceea ce priveşte traseul, ar putea fi luate în calcul două variante: prin Filiaşi – de-a lungul drumului naţional DN 66 şi prin Târgu Cărbuneşti.

Pentru varianta prin Filiaşi, drumul expres ar putea fi divizat în două sectoare: Craiova – Filiaşi şi Filiaşi – Tg. Jiu. Primul sector face parte din alianiamentul altui drum expres, DX 2 Craiova – Filiaşi – Drobeta Tr. Severin, în lungime de aproximativ 104 km şi cu un cost de realizare de 615,16 mil. euro (fără TVA). Conform Master
Planului General de Transport, acesta va fi construit în 2032.

În plus, o problemă este şi Varianta de Ocolire a municipiului Târgu Jiu, unde contractul este reziliat, iar anul trecut nu s-a lucrat deloc. Construcţia şoselei de centură, cu o lungime de 20 de km, a început în 2014 şi trebuia să se finalizeze în termen de doi ani. Valoarea contractului era de 151 milioane de lei fără TVA. De abia
în mai 2019, CNAIR a scos la licitaţia lucrările pentru finalizarea şoselei, termenul de depunere a ofertelor fiind data de 23 iulie 2019.

 

CITEŞTE ŞI:

Legea radarelor, atacată din nou la Curtea Constituţională

STS şi-a cumpărat maşini de teren în valoare de 1,6 mil.euro

Încă 650 mil. lei pentru restituirea taxei auto

 

Adaugati comentariu