PNRR
Home Administrare flote Fiscalitate Cum se calculeazǎ amortizarea pentru un autovehicul?

Cum se calculeazǎ amortizarea pentru un autovehicul?

de Georgiana Nicolae, Accountant, Accace

Cel mai des, amortizarea este definită ca fiind un proces financiar cu rolul de a repartiza și recupera treptat valoarea activelor imobilizate consumate în procesul economic, atât din punct de vedere contabil, cât și din punct de vedere fiscal.

Prin valoarea activelor imobilizate putem înțelege costurile care fac referire la achiziție, construire, producere, asamblare, instalare sau îmbunătățire a imobilizărilor amortizabile.

Bazându-se pe această definiție, una dintre numeroasele concepții caracterizează noțiunea de amortizare ca având rolul de a reînnoi imobilizarea.

În general, amortizarea se desfășoară în timp, mai precis, pe întreaga perioadă de când activul imobilizat a intrat în patrimoniul entității și până la casarea acestuia. De altfel, putem preciza că valoarea amortizabilă anuală, calculată pe baza valorii totale a activului asupra perioadei totale de viață utile reprezintă resursele entității, resurse care vor ajuta entitatea la reconstituirea imobilizărilor, uneori chiar cu ajutorul activelor deja existente.

Ca și în viața cotidiană, întâlnim și în contabilitate noțiunile de venituri și cheltuieli care au ca scop mărirea sau reducerea profitului unei companiei într-o anumită perioadă. În plus, putem adăuga că amortizarea face parte din categoria cheltuielilor.

Tipurile de amortizare și rolul acestora

În practică se utilizează atât amortizarea din punct de vedere contabil, cât și cea din punct de vedere fiscal.

Plecând de la cele spuse mai sus și anume că amortizarea este caracterizată precum o cheltuială, menționăm că cele două tipuri de amortizare au roluri diferite în interiorul unei entități. Amortizarea contabilă are ca efect diminuarea profitului companiei, pe când rolul amortizării fiscale este de a reduce rezultatul fiscal al acesteia.

Durata de viață utilă

Durata de viață utilă pentru ambele tipuri de amortizare se stabilește diferit.

În ceea ce privește amortizarea contabilă, durata de viață utilă este stabilită de către entitatea economică prin care urmărește ieșirea de beneficii economice în urma supunerii activului procesului de exploatare. Datele referitoare la durata de viață sunt înscrise în politicile contabile ale companiei.

Referitor la amortizarea fiscală, aceasta este determinată pe baza Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004. În urma acesteia, entitatea urmărește repartizarea treptată a valorii activului pe cheltuieli conform duratei normale de viață stabilite de catalog.

Metode de amortizare

Valoarea amortizabilă se stabilește anual, lunar, etc. pe baza următoarelor 3 metode de amortizare:

  1. Metoda liniară – este folosită cel mai des atât în teorie, cat și în practică și presupune utilizarea, într-un mod constant, a activelor pe durata de viață utilă;
  2. Metoda accelerată;
  3. Metoda degresivă.

 Ultimele două metode de amortizare sunt folosite, adeseori, în cazurile în care activele sunt utilizate într-un mod mai intens în primii ani de folosință a lor.

Metoda de calcul a amortizării în sistem liniar pentru un autovehicul

Mai departe, vom prezenta în detaliu care sunt înregistrările aferente amortizării la înregistrarea în contabilitate, dar și implicațiile fiscale pe care aceasta le are.

Exemplu:

O companie ce are ca obiect de activitate întreținerea și repararea autovehiculelor achiziționează, în data de 03.05.2018, un autoturism nou cu 5 locuri de la un dealer din România. Valoarea autoturismului, conform facturii fiscale, este de 160.000 lei + TVA 19%. Autoturismul este folosit atât în scopuri economice, cât și în scopuri personale.

Data punerii în funcțiune a autovehiculului este 01.06.2018.

Durata de utilizare economică, stabilită de societate, este de 8 ani de la data punerii în funcțiune.

Societatea utilizează metoda lineară, atât în scopuri contabile, cât și în scopuri fiscale.

Înregistrarea în contabilitate a autoturismului:

Implicarea contabilă

Autoturismul achiziționat reprezintă o imobilizare corporală care se va înregistra în cadrul grupei 21 a planului de conturi, și anume în categoria mijloacelor de transport.

Deoarece avem de-a face cu un furnizor de imobilizări, vom folosi contul 404 Furnizori de imobilizări, și nu 401 Furnizori.

Implicarea fiscală

Datorită faptului că autoturismul este utilizat atât în scopuri economice, cât și în scopuri personale, conform Art 298, alin (1) din Codul fiscal: Prin excepție de la prevederile art. 297 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, TVA-ul aferent achiziției acestuia va fi deductibil 50% din valoarea totală, urmând ca cealaltă jumătate să fie trecută pe cheltuială, care la rândul ei va fi deductibilă 50% și nedeductibilă 50%.

                        %                                 =                                 404                            190.400 lei

                       2133                                                   Furnizori de imobilizări          160.000

        Mijloace de transport

                   4426                                                                                                        15.200

            T.V.A. deductibilă

               635.deductibil                                                                                                 7.600

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și

       vărsăminte asimilate

             635.nedeductibil                                                                                                7.600

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și

        vărsăminte asimilate

Calculul și înregistrarea în contabilitate a amortizării lunare:

Implicarea contabilă

– formula de calcul după care se va calcula amortizarea lunară este:

Amortizarea lunară = Valoarea contabilă a activului/Durata de viață utilă/12 luni =

=  160.000 lei/8 ani/12 luni = 1.666,67 lei/lună

Conform Art. 28, alin (14) din Codul fiscal: Prin excepție de la prevederile art. 7 pct. 44 și 45, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.

Prin urmare, timp de 8 ani, începând cu luna 01.06.2018, se va înregistra în contabilitate, lunar, amortizarea în sistem liniar astfel:

–  amortizarea deductibilă

6811.ded                           =                                  2813                           1.500 lei                   Cheltuieli de exploatare privind                          Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor

     amortizarea imobilizărilor                                de transport, animalelor şi plantaţiilor

 

– amortizarea nedeductibilă

6811.neded                       =                                  2813                         666,67 lei                  

 Cheltuieli de exploatare privind                          Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor

     amortizarea imobilizărilor                                de transport, animalelor şi plantaţiilor

Implicarea fiscală

Autoturismul achiziționat reprezintă un mijloc fix, deoarece depășește valoarea de 2.500 lei,  conform Art 1, alin (1) din HG 276/2013: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită în condițiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.

Amortizarea fiscală lunară va fi determinată pe baza duratei normale de utilizare stabilite de Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004.

Astfel, potrivit Catalogului, elementul „autoturismul” se regăseşte în cadrul:

  • grupei 2 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”
  • subgrupa 2.3 „Mijloace de transport”
  • clasa 2.3.2      „Mijloace de transport auto”
  • subclasa 2.3.2.1 “Mijloace de transport pentru persoane”
  • subclasa 2.3.2.1.1 „autoturisme”.

Pentru acest cod de clasificare, durata normală de funcționare este cuprinsă între 4-6 ani.

În vederea determinării amortizării fiscale, compania utilizează, ca durată normală de funcționare, perioada de 6 ani.

formula de calcul după care se va calcula amortizarea lunară este:

Amortizarea lunară = Valoarea contabilă a activului/Durata de viață economică/12 luni =

=  160.000 lei/6 ani/12 luni = 2.222,22 lei/lună

Amortizarea fiscală se utilizează numai la calcul impozitului pe profit.

 

Profil de specialist

Georgiana Nicolae, Accountant în cadrul Accace România, are o experienţă de 3 ani în externalizarea serviciilor de contabilitate financiara şi VAT compliance. În prezent, Georgiana urmează cursurile doctorale în domeniul contabilităţii şi consultanţei fiscale din cadrul ASE Bucureşti.

Profil de companie

Având peste 550 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în 13 ţări din Europa Centrală şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând un portofoliu ce cuprinde peste 2.000 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, compania furnizează servicii prin intermediul birourilor din Bosnia şi Herţegovina, Cehia, Croaţia, Germania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria. Alte locaţii europene, precum şi din afara Europei, sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.

Primul birou Accace în România a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând atât servicii de externalizare contabilitate, salarizare şi administrare de personal, cât şi consultanţă fiscală, corporate şi juridică, prin intermediul unui cabinet de avocatură afiliat.

 

(Articol publicat in revista Flote Auto, noiembrie 2018)

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

fiscal
Fiscalitate

Cele mai importante propuneri de modificare a Codului Fiscal explicate de consultanții de la Deloitte. Când intră în vigoare

Proiectul de Lege publicat în data de 19 septembrie 2023 privind unele...

impozit special
Fiscalitate

Noile măsuri fiscale. Impozit special pe autoturismele cu o valoare de achiziție individuală de peste 375.000 lei

Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în...

fiscal
Fiscalitate

ACAROM: Noile măsurile fiscale vor avea un impact negativ asupra sectorului auto național

Asociația Constructorilor de Automobile din România – ACAROM a anunțat, joi, că...

e-Factura
Fiscalitate

E-Factura – următorul pas spre digitalizarea fiscală în România

La finele lunii iulie 2023, Consiliul UE a aprobat derogarea privind adoptarea...