Ce modificări fiscale aduce 2016 pentru achiziţiile finanţate prin leasing financiar

Recent a fost promulgată şi publicată Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal în Monitorul Oficial. Cu unele excepţii, prevederile noului Cod Fiscal vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi aduc o multitudine de modificări faţă de varianta actuală a Codului Fiscal. Fapt pentru care ne propunem să vă aducem în atenţie principalele modificări ce fac referire directă la leasingul financiar sau ar putea avea un impact în mod indirect.
laura-stefan-accace-floteauto

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

În varianta actuală a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 19^4, alin. (1), se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit în echipamente tehnologice, maşini, utilaje, instalaţii de lucru prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

Ca modificare principală, începând cu anul 2016, se extinde aria de aplicare a facilităţii privind scutirea de impozit a profitului investit. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal art. 22, alin. (1), profitul investit în active corporale precum: echipamente tehnologice, calculatoare electronice, echipamente periferice, programe informatice, produse sau achiziţionate inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, este scutit de impozit dacă activelele corporale sunt folosite în scopul desfăşurării activităţii economice şi puse în funcţiune. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1 “Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)”, respectiv în clasa 2.2.9 “Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat” din Catalogul mijloacelor fixe.

Impozitul pe mijloace de transport

fiscalitate-leasing-financiar-floteautoO altă prevedere de substanţă ce a fost inclusă în Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal în cadrul capitolului privind impozitul pe mijloace de transport, aduce clarificările mult aşteptate privind impozitarea autovehiculelor second-hand. Mai precis, conform art. 469, alin. (1), lit. o) au fost scutite de la plata impozitului pe mijloace de transport autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing.

În varianta actuală a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 261, alin. (5) se prevede ca până la prima înmatriculare în România, mijlocul de transport este considerat marfă şi că după prima înmatriculare mijlocul de transport nu mai poate fi considerat marfă. Prin urmare, în prezent, pentru autovehiculele second-hand care sunt înregistrate ca stoc de marfă se datorează impozit pe mijloacele de transport, însă începând cu 1 ianuarie 2016 acestea vor fi scutite de la plata impozitului.

De asemenea, Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal prevede pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar următoarele reguli ce vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016 pentru declararea impozitului pe mijloace de transport:

  1. impozitul pe mijloacele de transport se va datora de către locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
  2. locatarul va avea obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului;
  3. la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul vor depune declaraţia fiscală la autorităţile competente, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
  4. chiar şi persoanele care beneficiază de scutiri la plata impozitului pe mijloacele de transport vor avea obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

Deductibilitatea cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar

laura-stefan-accace-floteauto
Laura Ştefan, Managing Director Accace

O altă modificare introdusă de Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal ce face referire la leasingul financiar este cea referitoare la cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unor contracte de leasing pentru vehiculele rutiere motorizate ce nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Mai precis, conform art. 25, alin. (3), lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal s-a introdus limitarea de 50% asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar aferente.

În varianta actuală a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cheltuielile direct atribuibile unui vehicul supuse limitării de 50% sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, inspecţiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, dobânzile, partea nedeductibilă din taxa pe valoare adăugată, diferenţele de curs valutar, etc.

Astfel noul Cod Fiscal modifică limitarea de 50% asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar aferente.

De asemenea, dorim să menţionăm că utilizarea în scopul activităţii economice a unui vehicul cuprinde, fără a se limita la acestea:

  1. deplasări în ţară sau în străinatate la clienţi/furnizori, pentru prospectarea pieţei;
  2. deplasări la locaţii unde se află puncte de lucru;
  3. la bancă, la vamă, la oficiile poştale, la autorităţile fiscale;
  4. utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
  5. deplasări pentru intervenţie, service, reparaţii, utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto.

Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilităţii integrale la calculul profitului impozabil, se efectuează pe baza documentelor justificative şi prin întocmirea foii de parcurs, iar pentru acordarea deducerii este obligaţia persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condiţiile legale pentru acordarea deducerii.

Se consideră că un vehicul nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, în situaţia în care, pe lângă utilizarea în scopul activităţii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o manieră continuă şi pentru uz personal.

Dacă vehiculul este utilizat atât pentru activitatea economică, cât şi pentru uz personal, se limitează la 50% deductibilitatea cheltuielilor direct atribuibile folosirii acestuia, precum şi dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului şi a taxei aferente cheltuielilor legate de exploatarea acestuia.

 

Laura Ştefan are o experienţă de peste 10 ani în domeniul consultanţei şi BPO. În prezent ocupă funcţia de Managing Director în cadrul Accace, fiind responsabilă de organizarea echipei locale de profesionişti şi dezvoltarea portofoliului de clienţi în România.

Despre Accace

Având peste 250 de profesionişti în cadrul birourilor deschise în şapte ţări din Europa Centrala şi de Est, Accace reprezintă una dintre companiile de consultanţă şi externalizare de top din regiune. De-a lungul anilor, Accace a dobândit o experienţă remarcabilă, deţinând în prezent un portofoliu de peste 1.400 de clienţi, majoritatea companii internaţionale. În prezent, Accace furnizează servicii prin intermediul birourilor din: România, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria. Locaţiile din alte ţări europene sunt acoperite de partenerii de încredere Accace.

Primul birou Accace în Romania a fost înfiinţat în 2007, în prezent furnizând o gamă largă de servicii de contabilitate şi raportare financiar-contabilă, salarizare şi administrare de personal, consultanţă fiscală, precum şi înfiinţare, administrare şi lichidare companii.

Aflaţi mai multe despre Accace în Romania accesand: www.accace.ro

Recent, Accace a lansat la nivel de grup Platforma TULIP, dezvoltată cu ajutorul experţilor în contabilitate, salarizare şi resurse umane. Platforma TULIP este accesibilă prin intermediul modulelor speciale TULIP Accounting – administrare inteligentă a documentelor, personalizarea fluxurilor de aprobare, automatizare a procesării documentelor contabile – şi TULIP Payroll – asigură schimbul securizat de informaţii necesare în procesele de salarizare şi de administrare a resurselor umane, pontaj online, flux de aprobare, modul dedicat angajaţilor.

Aflaţi mai multe despre platforma TULIP accesând www.accace.ro/tulipize

 

Adaugati comentariu