Advertisement
profitul reinvestit
Home Administrare flote Asigurări Care este termenul de plată al despăgubirilor RCA

Care este termenul de plată al despăgubirilor RCA

În cazul în care asiguratul a acceptat suma propusă de asigurătorul RCA, despăgubirea se plăteşte în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire. Pentru fiecare zi de întârziere, se percep penalități de 0,2%.

După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicaţiilor persoanei prejudiciate.

Cuantumul despăgubirii plătite se va reanaliza la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plăţii.

Asigurătorul RCA răspunde solicitării de reanalizare în termen de 10 zile lucrătoare, după cum urmează:

– efectuând plata diferenţei de despăgubire justificată;

– notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretenţiile formulate.

Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

Potrivit Legii RCA, este de precizat faptul că asigurații au dreptul la penalități de întârziere de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată.

Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.

DE REȚINUT:

Asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul le plăteşte cu titlu de dezdăunare şi pentru cheltuielile de judecată şi/sau cheltuielile aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului persoanelor prejudiciate prin vătămare corporală sau deces şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.

Asiguratorul RCA are obligația de a stabili si acorda despăgubirile, în cuantum egal cu întinderea prejudiciului până la limita maximă de răspundere a asigurătorului RCA.

Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.

Întrucât legislația nu stabilește dacă un mod de evaluare primează în defavoarea celuilalt, în cazul in care părțile nu pot conveni în amiabil asupra modului de calcul al sumei cuvenite drept despăgubire, litigiul poate fi soluționat fie prin mecanisme alternative de soluționare (ex: SAL-FIN, mediere) fie pe baza hotărârii definitive a instanței7.

Partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia, iar în cazul în care se efectueaza reparația pot solicita diferența de despăgubire pe baza documentelor justificative care atesta reparația.

În orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare.

Dosarul de daună nu poate fi soluționat în lipsa cererii de despăgubire înaintate de asigurat sau partea prejudiciată.

În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat sau de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat:

a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; \

b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

Asigurătorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data acceptării în scris a ofertei.

Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data deschiderii dosarului de daună și întocmirea procesului verbal de constatare, intenția de a desfășura investigații. Rezultatul motivat al investigațiilor se comunică în în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestora, dar fără a depăși termenul de 30 de zile de la inaintarea cererii de despăgubire.

Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poliției sau prin formularul Constatare amiabilă de accident.

În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru asistență.

De asemenea, în situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă adresați tot Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.

 

CITEȘTE ȘI:

Creştere de 12,3% în afacerile din comerţul auto-moto în septembrie

Spania introduce prezentarea unui test molecular la intrarea în țară începând cu 23 noiembrie

Rompetrol va prelua dreptul de folosinţă asupra benzinăriilor grupului Comision Trade

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

UNSAR
Asigurări

UNSAR: Cele mai mari 50 de daune plătite companiilor au însumat 24 mil. euro în 2022

Cele mai mari 50 de despăgubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri...

FGA
Asigurări

FGA a plătit peste 663 milioane de lei în primele 10 luni, în urma falimentelor a 5 asigurători

Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a soluționat 72.688 cereri de plată,...

plafonarea tarifelor RCA
Asigurări

Consiliul Concurenței: Dezechilibrul pieței RCA se va menține și în anul 2024

Până la sfârșitul anului 2023, ca urmare a falimentului Euroins, un număr...

brokeri de asigurare
Asigurări

10 brokeri de asigurare au fost sancționați de ASF în luna septembrie

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna septembrie a anului...