Camerele video de bord, „martori” pentru amendarea şoferilor

Stabilirea contravenţiilor rutiere se va putea face şi cu ajutorul înregistrărilor de pe camerele video de bord ce aparţin participanţilor la trafic, prevede un proiect de lege care a ajuns în dezbaterea Senatului.
camera video

Starea drumurilor, aglomeraţia din trafic, dar mai ales nerespectarea regulilor de circulaţie, atât de şoferi, cât şi de pietoni, reprezintă principalele cauze ale producerii accidentelor grave. Nu puţine sunt situaţiile în care încălcarea cu intenţie sau din culpă a acestor reguli a rămas nesancţionată ori a produs accidente în cazul cărora stabilirea persoanei vinovate a fost foarte dificil de făcut, în lipsa constatării directe a poliţistului rutier sau a prezenţei unor martori la locul şi în momentul producerii accidentului.

În acest context, senatorii vor dezbate o iniţativă legislativă care prevede posibilitatea ca stabilirea contravenţiilor să se poată face şi cu ajutorul înregistrărilor de pe camerele video de bord ce aparţin participanţilor la trafic.

Proiectul de lege, propus de deputaţii Cristian Ghica şi Mihai Botez, va actualiza şi modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cunoscută şi sub numele de Codul Rutier.

Potrivit iniţiatorilor, constatarea contravenţiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice video de bord poate fi realizată chiar dacă acestea nu sunt certificate, cu condiţia ca proba să fie însoţită de declaraţia conducătorului auto atât în ceea ce privete faptele întâmplate, cât şi asupra autenticităţii şi veridicităţii înregistrării fumizate.

Modelul european

„O soluţie similară a fost deja implementată în unele state membre ale Uniunii Europene. Spre exemplu, în Marea Britanie, cetăţenii care iau act de săvârşirea unei contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice pot încărca înregistrarea de pe camera de bord, prin care a fost surprinsă respectiva faptă, pe o un portal online. După completarea unui formular electronic, acestea ajung direct la unitatea de poliţie din zona unde a fost semnalată săvârşirea contravenţiei, care analizează imaginile şi ia măsurile ce se impun”, explică deputatul Mihai Botez.

În opinia sa, tot mai mulţi participanţi la trafic şi-au achiziţionat camere video de bord pentru a beneficia de un mijloc de probă obiectiv care să le susţină declaraţiile în cazul nefericit al producerii unui accident, însă OUG 195/2002 nu permite constatarea contravenţiilor decât „direct de către poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţistul de frontieră”, precum şi „cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”.

„Deşi este de notorietate că foarte multe încălcări ale regulilor de circulaţie sunt surprinse de camerele de bord ale participanţilor la trafic, dispoziţiile legale în vigoare împiedică poliţiştii rutieri să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în baza acestor înregistrări”, subliniază parlamentarul.

Astfel, acesta consideră că se impune modificarea şi completarea Codului Rutier, împrumutând bunele practici ale altor state şi profitând de avantajele evoluţiei tehnologice.

„Putem îndeplini dezideratul de a avea un cadru legislativ modern, care să răspundă realităţilor sociale existente şi care să contribuie considerabil la creşterea siguranţei rutiere”, punctează deputatul Mihai Botez.

Modificările propuse

Potrivit celor doi parlamentari, OUG 195/2002 se modifică şi se completează la articolul 6, unde, după punctul 20, se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„20 1. Mijloc tehnic video – dispozitiv folosit de participantul la trafic sau de autorităţile administraţiei publice locale, chiar dacă nu este certificat, omologat şi verificat metrologic, care produce o înregistrare tehnică video, prin intermediul căreia se atestă desfăşurarea unui eveniment, şi cu ajutorul căreia se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie, altele decât cele referitoare la nerespectarea regimului legal de viteză”.

Totodată, la articolul 102 alineatul (1), care stabileşte contravenţiile sancţionate cu amenda prevazută în clasa a IV-a de sancţiuni, după punctul 39 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

accident„40. falsificarea unei înregistrări tehnice video prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de prezentarea acesteia unei unităţi de poliţie, de către făptuitor sau de către o altă persoană căreia făptuitorul i-a înmânat-o spre prezentare, în scopul de a dovedi existenţa unei contravenţii sau săvârşirea acesteia de o anumită persoană.
41. prezentarea unei înregistrări tehnice video falsificate unei unităţi de poliţie, în scopul de a dovedi existenţa unei contravenţii sau săvârşirea acesteia de o anumită persoană”.

Alineatul (2) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, folosite de Poliţia Română, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.”

După alineatul (2) al articolului 109, se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„(2I) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice video folosite de participanţii la trafic sau de autorităţile administraţiei publice locale, dacă acestea permit stabilirea certă a numărului de înmatriculare, culorii, mărcii şi modelului vehiculului implicat în săvârşirea contravenţiei, precum şi a datei, orei şi locului săvârşirii contravenţiei, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Pentru constatarea contravenţiei este necesară şi declaraţia participantului la trafic asupra faptelor ce constituie obiectul contravenţiei şi asupra autenticităţii şi veridicităţii înregistrării tehnice video furnizate de către acesta.”

Alineatul (3) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (21), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori”.

Potrivit iniţiativei, în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.

Legea ar urma să intre în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

 

CITEŞTE ŞI:

Cum pot scăpa şoferii de 2 puncte de penalizare

Pedepse pentru utilizarea telefnului mobil la volan

 

Statistici „negre”

Statisticile arată că România a avut, în 2017, cea mai ridicată rată a accidentelor mortale înregistrată în Uniunea europeană: 98 de decese la un milion de locuitori, cu 1% mai mare faţă de 2016.

De asemenea, în 2016, s-au produs 8.696 de accidente rutiere grave. În aceste accidente, 8.285 de persoane au fost grav rănite, iar 1.913 persoane şi-au pierdut viaţa.

Anual , 3.000 de copii sunt victime ale accidentelor rutiere.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, februarie 2019)

 

 

Adaugati comentariu