Buget fără precedent pentru infrastructura din transporturi

În cadrul următorului buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeană propune reînnoirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei cu 42,3 miliarde euro, pentru sprijinirea investiţiilor în reţelele europene de infrastructură din transporturi (30,6 miliarde euro), al energiei (8,7 miliarde euro) şi din sectorul digital (3 miliarde euro).transporturi

Propunerea de buget pentru următoarea perioadă de programare reprezintă o creştere de 47% comparativ cu intervalul 2014-2020 şi demonstrează angajamentul UE de a crea o Uniune bine conectată şi integrată. Pentru perioada 2021-2027, Comisia propune consolidarea dimensiunii de mediu a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, intenţionând ca 60% din buget să contribuie la realizarea obiectivelor climatice.

„Transporturile sunt un domeniu în care UE aduce beneficii concrete pentru cetăţenii săi şi propune un buget fără precedent pentru îmbunătăţirea mobilităţii pe continentul nostru. Dorim ca europenii să călătorească în cea mai modernă, mai sigură, mai ecologică şi mai conectată reţea din lume”, a arătat comisarul pentru Transporturi, Violeta Bulc.

Propunerea Comisiei urmăreşte o mai bună integrare a sectoarelor transporturilor, energiei şi digital, pentru a accelera decarbonizarea şi digitalizarea economiei UE. Soluţiile de mobilitate curate – cum este mobilitatea electrică – necesită o integrare strânsă a sectorului transporturilor cu sectorul energiei. Printre alte exemple se numără mobilitatea autonomă, stocarea energiei şi reţelele inteligente.

În domeniul transporturilor, Mecanismul pentru Interconectarea Europei va sprijini o mobilitate inteligentă, sustenabilă, incluzivă şi care răspunde cerinţelor de securitate şi siguranţă, în conformitate cu propunerile „Europa în mişcare” şi cu politica UE în materie de infrastructură de transport.

De exemplu, mecanismul va contribui la decarbonizarea transporturilor prin prioritizarea modurilor de transport ecologice (cum este transportul feroviar) şi crearea unor puncte de încărcare pentru combustibili alternativi. Se propune totodată un accent mai puternic pe modernizarea reţelei, în special pentru îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii.

Ca expresie concretă a solidarităţii europene, o parte din buget (11,3 miliarde euro) va fi rezervată pentru statele membre eligibile pentru a beneficia de Fondul de coeziune.

Pentru întâia dată, Mecanismul pentru interconectarea Europei va sprijini şi infrastructura de transport cu dublă utilizare civilă şi militară, cu 6,5 miliarde euro. Obiectivul avut în vedere este adaptarea reţelei de transport euroopene la cerinţele militare şi îmbunătăţirea mobilităţii militare în UE. Aceasta va reprezenta o contribuţie importantă la crearea unei veritabile uniuni a apărării până în 2025, care reprezintă o prioritate politică a acestei Comisii.

Etapele următoare

Un acord rapid asupra bugetului global al UE pe termen lung şi a propunerilor sectoriale ale acestuia este esenţial pentru ca fondurile UE să înceapă să aibă rezultate pe teren cât mai curând posibil, spune Comisia Europeană.

Proiectele de infrastructură de mare amploare aflate în curs de desfăşurare ar fi altminteri grav afectate de întârzieri. În sectorul transporturilor, ar fi afectate proiecte emblematice precum legăturile feroviare Rail Baltica, Tunelul Brenner, Lyon-Torino, Evora-Merida etc. De exemplu, Rail Baltica trebuie să poată lansa achiziţiile publice majore necesare pentru construcţie în 2021. Acest lucru este crucial pentru finalizarea unui proiect care va contribui la conectarea a cinci milioane de persoane din statele baltice.

Potrivit reprezentanţilor Executivului comunitar, un acord asupra următorului buget pe termen lung în 2019 ar permite o tranziţie armonioasă de la bugetul pe termen lung actual (2014-2020) la cel nou şi ar asigura predictibilitatea şi continuitatea finanţării în beneficiul tuturor.

„Reţelele transeuropene şi cooperarea transfrontalieră sunt nu numai esenţiale pentru funcţionarea pieţei unice, dar şi strategice pentru implementarea uniunii energetice, a pieţei unice digitale şi pentru dezvoltarea unor moduri de transport sustenabile. Fără intervenţia UE însă, operatorii privaţi şi autorităţile naţionale nu au suficiente stimulente pentru a investi în proiecte de infrastructură transfrontaliere. Mecanismul pentru interconectarea Europei urmăreşte remedierea acestei situaţii graţiei unei cofinanţări a UE”, conchid autorităţile europene de la Bruxelles.

Adaugati comentariu