Acord între autorităţi şi transportatori. Creşterea RCA, limitată la 50%

În data de 22 decembrie, la sediul de la ASF, reprezentanții transportatorilor din România s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, Consiliului Concurenței, ai societăților de asigurări și a companiilor de intermediere a asigurărilor. 
impozite

După mai multe negocieri, reprezentanții transportatorilor (UNTRR, FORT, COTAR, APTE 2000, ARTRI, AOTR, ANTTI și ADTI) și cei ai Guvernului și ai societăților de asigurare au decis următoarele tipuri de măsuri:

Măsuri imediate:

  1. Limitarea creşterilor tarifelor RCA în medie de până la 50% comparativ cu tarifele anterioare rnajorărior, operate până la 30 iunie 2015;
  2. Operarea unor amendamente la Norma 23/2014 privind RCA, in vederea asigurării proporționalității între creşterea tarifelor din noile notificări față de evoluția daunalității medii înregistrate de asiguratori, posibilitatea achziționării de polițe RCA pe perioade mai mici (de ex. 1 lună);
  3. Eliminarea componentei de Carte Verde în cadrul fundamentării tarifelor pentru polițele RCA, în cazul operatorilor de transport local;
  4. Realizarea unei analize din perspectiva RCA privind impactul intrării în vigoare a legii 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare (Solvency II) şi identificarea unor posibilități de adaptare în cadrul regimului local.

Măsuri pe termen mediu, ce vor fi realizate în prima parte a anului 2016:

  1. Îmbunătăţirea bazei de date CEDAM şi identificarea de soluții pentru îmbunătățirea modului de emitere a poliţelor RCA (poliță pe vehicul şi şofer);
  2. Creşterea nivelului de transparenţă si afişarea de informatii suplimentare privind modul de fundamentare a tarifelor – formula de calcul, istoric de daunalitate, detalii privind calculele actuariale;
  3. Implementarea de către ASF a unul sistem de prețuri de referință (preț mediu la nivel de piață).

Masuri pentru îmbunătățirea sistemulul RCA prIn modificarea structurala a sistemului actual.

  1. Actualizarea Legii 136/1995 in vederea acordării posibilității suspendării Polițelor RCA pe perioada în care autovehlculul nu este utilizat de către propretar;
  2. Analiza cadrulul legal national și european, analiza oportunității modificării reglementării naționale în vederea emiterii polițelor RCA pe persoane fizice (pe CNP) sau prin individualizare la nivel de persoane juridice (stabilire de tarife individuale pentru flote).

 

 

Adaugati comentariu