Romgaz va plăti 2,8 mil. lei pentru asigurarea flotei

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz a anunţat organizarea unei licitaţii pentru aciziţia serviciilor de asigurare RCA şi Casco destinate parcului auto propriu. Valoarea totală estimată a contractului este de 2,8 milioane de lei.

Potrivit anunţului publicat pe platforma de achiziţii publice SICAP, contractul va fi împărţit în două loturi, criteriul de atribuire fiind preţul.

– Lotul nr. 1 — Servicii de asigurare facultativă pentru avarii şi furt tip Casco, cu o valoare estimată de 1,2 milioane de lei

– Lotul nr. 2 — Servicii de asigurare de răspundere civilă obligatorie, cu o valoare estimată de 1,6 milioane de lei.

Durata contractului este de 12 luni.

Pentru a participa la selecţie, societatea de asigurări trebuie să înregistreze o medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari încheiaţi, respectiv 2015, 2016, 2017 de minimum 2,4 mil. lei pentru lotul 1 (Servicii deasigurare auto Casco) şi de minimum 3,2 milioane de lei pentru lotul 2 (servicii de asigurare auto RCA)

Totodată, ofertantul trebuie să prezinte o lista a principalelor prestări de servicii de asigurare din ultimii 3 ani, a căror valoare însumata să fie de minimum 1,2 milioane de lei pentru lotul 1 şi de minimum 1,6 milioane de lei pentru lotul 2.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 martie 2019.

Potrivit Romgaz, în cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au preţuri egale, în vederea departajarii ofertelor, entitatea contractantă va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.

Romgaz are o flotă de aproximativ 800 de mijloacele de transport şi utilajele. În acest an intenţionează să-şi reînnoiască parcul auto cu 114 utilitare 4×4.

 

Adaugati comentariu