Romgaz contractează asigurări RCA de peste 370.000 euro

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz Mediaş organizează, în luna martie, o licitaţie deschisă pentru achiziţia serviciilor de asigurare de răspundere civilă obligatorie - RCA pentru cele 800 de mijloacele de transport şi utilajele din parcul auto al companiei.rca-floteauto

Valoarea estimată a contractului, ce va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, este de 1,75 milioane de lei (aproximativ 376.000 de euro).

Garanţia de participare este de 17.000 lei, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului, fără TVA, cu o perioadă de valabilitate egală cu cea a termenului de prestare aferentă contractului, adică 12 luni.

Criteriul în baza căruia va fi atribuit contractul este „preţul cel mai scăzut”, finanţarea urmând a fi realizată din sursele proprii ale Romgaz.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente
este data de 5 martie 2018. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 6 martie.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 6 iunie 2018.

 

 

Adaugati comentariu