România, „corijentă” de 5 ori la Mobilitate şi Transport

România a primit, de la Comisia Europeană, cinci scrisori de punere în întârziere în domeniile Mobilitate şi Transport, ceea ce înseamnă că Executivul comunitar a deschis formal procedura de infringement (încălcarea dreptului comunitar).
transport

În transport rutier, Comisia a cerut unui număr de 10 state membre (inclusiv României) şi Marii Britanii să aplice corect normele privind informaţiile în materie de trafic legate de siguranţa rutieră. Executivul comunitar precizează că România are la dispoziţie patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere, în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

În domeniul transporturilor inteligente, Comisia solicită României, altor 6 state membre şi Marii Britanii să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic. Acestea contribuie la reducerea congestionării traficuluiîn transport, a poluării aerului şi a poluării fonice generate de transporturi. Informaţiile în timp real sunt, de asemenea, esenţiale pentru realizarea de hărţi digitale exacte şi actualizate, care sunt indispensabile pentru aplicaţiile de mobilitate inteligentă.

Tot în domeniul transporturilor inteligente, Comisia îndeamnă insistent România şi alte 9 state membre să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale. De multe ori, persoanele care călătoresc în Europa nu dispun de informaţii referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinaţie. Din acest motiv, statele membre au obligaţia de a institui puncte naţionale de acces care să pună la dispoziţie informaţii referitoare la călătoriile multimodale.

De asemenea, în transport rutier, Comisia cere României, altor 6 state membre şi Marii Britanii să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure şi securizate. Aceste state membre nu au pus la dispoziţie în format digital, prin intermediul punctelor naţionale de acces, informaţii referitoare la locurile de parcare (de exemplu, amplasarea zonelor de parcare şi instalaţiile şi facilităţile disponibile), precum şi la spaţiile de parcare care furnizează informaţii dinamice (de exemplu, despre locurile disponibile sau zonele prioritare).

În ceea ce priveşte cerul unic european, Comisia îndeamnă insistent România şi alte 10 state membre să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date. Serviciile de legături de date sunt comunicaţii între aeronave şi sol care sunt transmise prin legături de date, completând comunicaţiile de voce utilizate în mod tradiţional în cadrul controlului traficului aerian. Implementarea acestei tehnologii interoperabile în Europa este esenţială pentru îmbunătăţirea eficienţei comunicaţiilor între piloţi şi controlori, sporind astfel capacitatea de control al traficului aerian. Termenul limită pentru ca furnizorii de servicii de trafic aerian să pună la dispoziţie şi să opereze servicii de legături de date a expirat la 5 februarie 2018.

Procedura de infringement

  1. Comisia Europeană trimite o scrisoare de punere în întârziere, solicitând informaţii suplimentare de la ţara în cauză. Aceasta trebuie să trimită un răspuns detaliat într-un anumit termen, de obicei de 2 luni.
  2. Dacă ajunge la concluzia că ţara nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în baza legislaţiei UE, Comisia poate trimite un aviz motivat – o solicitare oficială de a se conforma legislaţiei UE. Avizul conţine motivele pentru care Comisia consideră că ţara respectivă încalcă legislaţia UE, precum şi solicitarea ca statul membru să informeze Comisia, de obicei în termen de 2 luni, cu privire la măsurile luate.
  3. Dacă statul membru continuă să nu se conformeze, Comisia poate decide să înainteze cazul Curţii de Justiţie. Majoritatea cazurilor sunt soluţionate înainte de a fi aduse în faţa Curţii.
  4. Dacă statul membru nu comunică la timp măsurile de transpunere a dispoziţiilor directivei, Comisia poate solicita Curţii să aplice sancţiuni.
  5. Dacă hotărârea Curţii stabileşte că statul a încălcat legislaţia UE, autorităţile naţionale trebuie să ia măsuri pentru a se conforma hotărârii Curţii.

 

CITEŞTE ŞI:

MODELUL Declaraţiei pe propria răspundere pentru deplasarea în afara localităţii

Starea de alertă. Transportul rutier internaţional de persoane, suspendat cu 10 ţări. Excepţiile

Drona de competiții: cea mai impresionantă mașinărie de zbor

 

Adaugati comentariu