Starea de alertă. Carantină de 14 zile pentru persoanele care vin din străinătate. Excepţiile

Odată cu instituirea stării de alertă, persoanele care vin în România din străinătate vor intra obligatori în carantină timp de 14 zile. Potrivit Hotărârii privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional, o serie de categorii de persoane sunt, însă, exceptate.
restricţii

Asfel, începând cu data de 15 mai 2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţă împreună cu familia/aparţinătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru măsura mai sus menţionată sau solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţi.

Citeşte şi:

Starea de alertă a intrat în vigoare. Textul integral al Hotărârii şi al Anexei cu noile reguli

Sunt exceptate de la măsura carantinării următoarele categorii de persoane:

 • conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
 • membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare ordine
  publică şi siguranţă naţională;
 • piloţii de aeronave şi personalul navigant;
 • mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
 • personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, şi care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
 • lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;
 • angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara
  teritoriului României, la întoarcerea în ţară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile
  contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
 • reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu entităţile
  economice de pe teritoriul naţional;
 • persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune,
  mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;
 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti,
  posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
 • angajaţii sistemului naţional de apărare ordine publică şi siguranţă naţională care se întorc în România din
  misiuni executate în afara ţării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.
 • Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligate să suporte contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate.
 • Persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data de 15 mai 2020, rămân în carantină în spaţiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

 

 

Adaugati comentariu