România ajunge la Curtea de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiilor în transporturi

Comisia Europeană a decis să trimită România şi Malta în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a notifica cadrele naţionale de politică în temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi.vehiculelor-electrice-floteauto

Potrivit executivului european, cadrele naţionale de politică constituie principalul instrument care asigură crearea coordonată a unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice şi a punctelor de realimentare pentru gaze naturale şi hidrogen.

Instituirea unor astfel de cadre ajută totodată la evitarea fragmentării pieţei interne prin introducerea coordonată a combustibililor alternativi.

Statelor membre li s-a solicitat să notifice Comisiei Europene (CE) cadrele naţionale de politică până la 18 noiembrie 2016. Până în prezent, Malta şi România nu au dat curs acestei solicitări, deşi au primit din partea CE o scrisoare de punere în întârziere şi un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017.

Accelerarea instalării infrastructurii pentru combustibilii alternativi este esenţială pentru a le oferi tuturor europenilor o mobilitate ecologică şi competitivă, aşa cum a anunţat Comisia în „Pachetul privind mobilitatea curată”, adoptat în noiembrie 2017.

Pachet legislativ privind mobilitatea curată este destinat să consolideze poziţia de lider mondial a UE în sectorul vehiculelor nepoluante. În opinia Executivului de la Bruxelles, reprezintă un pas decisiv în ceea ce priveşte punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puţin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern până în 2030.

Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare amănunţită a cadrelor naţionale de politică, dar şi un plan de acţiune şi soluţii de investiţii pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în UE.

Obiectivul este de a încuraja crearea unor planuri naţionale mai ambiţioase, de a îmbunătăţi gradul de informare a consumatorilor şi de a spori investiţiile în acest domeniu.

Statele membre au avut obligaţia de institui cadre naţionale de politică în care să definească obiectivele şi ţintele la nivel naţional şi care să cuprindă acţiuni şi măsuri de sprijin pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.

 

 

Adaugati comentariu