Reguli noi pentru soluţionarea petiţiilor în asigurări

Reguli noi pentru soluţionarea petiţiilor. Societăţile de asigurări sunt obligate să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile şi să transmită la ASF copia integrală a dosarelor de daună.City Insurance

Potrivit noii Norme privind procedura de soluţionare a petiţiilor, act normativ adoptat la finalul lunii martie, asigurătorii trebuie să raporteze la ASF atât situaţia dosarelor de daună deschise în baza poliţelor RCA, cât şi pe cea a numărului daunelor avizate.

Astfel, societăţile sunt obligate:

– să deţină proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central, cât şi la sediile teritoriale;
– să deţină şi să menţină un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic;
– să deţină şi să menţină operaţional şi un sistem on-line de primire a petiţiilor de la petenţi;
– să aibă stabilit în cadrul societăţii un colectiv de analiză şi soluţionare a petiţiilor;
– să răspundă la fiecare petiţie primită direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă;
– să transmită în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F., în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

  • nota de fundamentare care justifică soluţia adoptată,
  • copia integrală a dosarului de daună,
  • copia documentului care a stat la baza respingerii dreptului la despăgubire,
  • fotografiile existente la dosar,
  • copia poliţei de asigurare, a inspecţiei de risc efectuate la încheierea poliţei,
  • fişa dosarelor de daună deschise în baza poliţelor RCA,
  • dovada informării detaliate a asiguraţilor asupra modului de stabilire a
    despăgubirilor,
  • dovada transmiterii către petent a unei informări asupra soluţiilor adoptate.

Totodată, companiile si brokerii de asigurari, supravegheaţi de ASF, vor fi obligaţi să informeze consumatorul cu privire la dreptul acestuia de a apela la soluţionarea alternativă a litigiilor. De asemenea, conducerile acestora vor fi obligate să asigure participarea la astfel de proceduri sau la arbitraj, atunci  când se solicită acest lucru.

Pe de altă parte, actul normativ mai prevede, printre altele, ca societăţile de asigurări sa publice pe site-ul propriu numarului total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor sau de arbitraj, a numarului total al acestora solutionate efectiv si a celor solutionate favorabil asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora.

În plus, a fost clarificată şi procedura de soluţionare a petiţiilor împotriva unei societăţi care practică activitate de asigurare în baza libertăţii de a presta servicii sau dreptului de stabilire, iar contractul este încheiat în baza legislaţiei din România.

 

 

Adaugati comentariu