Top asigurători cu cel mai bun comportament faţă de clienţi

Allianz-Ţiriac, Generali şi Groupama sunt asigurătorii care au primit cele mai ridicate note de la ASF din punctul de vedere al produselor, activităţii de instrumentare şi lichidare a dosarelor de daună şi a soluţiilor adoptate în aceste dosare.

Analiza comparativă a valorilor celor trei indicatori specifici calculaţi de ASF pentru a stabili gradul de conformitate a conduitei societăţilor de asigurări, relevă că cinci societăţi de asigurare şi-au menţinut încadrarea în gradul de conformitate bun, o societate de asigurare şi-a îmbunătăţit activitatea în ceea ce priveşte respectarea drepturilor şi a nevoilor financiare ale consumatorilor săi, dar se menţine la un grad de conformitate mediu privind ceilalţi indicatori, în timp ce două societăţi şi-au păstrat încadrarea în gradul de conformitate redus.

În aplicarea metodologiei au fost luate în calcul datele statistice, aferente anului 2016, din evidenţele Direcţiei Relaţii cu Publicul, Petiţii şi Educaţie Financiară, în ceea ce priveşte petiţiile referitoare la activitatea societăţilor de asigurare, precum şi informaţiile transmise ASF de către asigurători, prin rapoartele trimestriale.

Cei trei indicatori, care au fost creaţi după modele utilizate la nivel internaţional, sunt:

  • Indicatorul petiţii/contracte – Ip/contracte – exprimă gradul de conformitate a produselor unei societăţi cu drepturile şi nevoile financiare ale consumatorilor de asigurări;
  • Indicatorul petiţii/daune avizate – Ip/daune – exprimă gradul de îndeplinire a obligaţiilor societăţii în activitatea de instrumentare şi lichidare a dosarelor de daună;
  • Indicatorul petiţii favorabile/daune avizate – Ipf/daune – exprimă gradul de conformitate a soluţiilor adoptate în dosarele de daună cu prevederile legale/contractuale

Pe baza analizei acestor indicatori se poate realiza o clasificare a entităţilor supravegheate şi/sau reglementate de către ASF, în grade de conformare bune, medii şi reduse, astfel:

  • Valorile indicatorilor sub nivelul de referinţă al pieţei de 100% denotă un grad bun de conformitate;
  • Indicatorii cu valori între 100% şi 200% denotă un grad mediu de conformitate;
  • Indicatorii cu valori peste 200% denotă un grad scăzut de conformitate.

Un procent cât mai mic al indicatorului respectiv arată un grad cât mai mare de conformitate.

Sursa: ASF Graficul nu evidenţiază societatea Forte Asigurări S.A. deoarece valorile indicatorilor calculaţi pentru această societate sunt foarte mari comparativ cu valorile indicatorilor calculaţi pentru celelalte societăţi de asigurare
Sursa: ASF
Graficul nu evidenţiază societatea Forte Asigurări S.A. deoarece valorile indicatorilor calculaţi pentru această societate sunt foarte mari comparativ cu valorile indicatorilor calculaţi pentru celelalte societăţi de asigurare

În urma centralizării şi analizării indicatorilor pentru primele zece societăţi de asigurare care au înregistrat cele mai multe petiţii la ASF, societăţi autorizate să practice activitatea de asigurare în România, a rezultat următoarea situaţie:

Allianz-Ţiriac, Generali România şi Groupama se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, valorile fiind sub pragul de 50%:
– Allianz-Ţiriac – Ip/c = 22%; Ip/d = 16%; Ipf/d = 9%
– Generali România – Ip/c = 40%; Ip/d = 28%; Ipf/d = 14%
– Groupama – Ip/c = 35%; Ip/d = 23%; Ipf/d = 10%

Omniasig VIG se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, valorile Ip/d şi Ipf/d fiind sub pragul de 50%: Ip/c = 68%; Ip/d = 39%; Ipf/d = 23%

Uniqa Asigurări se încadrează într-un grad de conformare bun pentru toţi indicatorii calculaţi, valoarea Ipf/d fiind sub pragul de 50%: Ip/c = 81%; Ip/d = 54%; Ipf/d = 40%

Euroins se încadrează într-un grad de conformare bun pentru Ip/c şi mediu pentru ceilalţi doi indicatori: Ip/c = 83%; Ip/d = 162%; Ipf/d = 119%

Carpatica Asig s-a încadrat într-un grad de conformare bun pentru Ip/c şi redus pentru Ip/d şi Ipf/d, ceea ce arată faptul că societatea a avut deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de instrumentare a dosarelor de daună şi în ceea ce priveşte conformitatea soluţiilor adoptate cu prevederile legale/contractuale: Ip/c = 83%; Ip/d = 266%; Ipf/d = 286%
ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Carpatica Asig ca urmare a deteriorării indicatorilor financiari cu privire la cerinţele minime de capital şi de solvabilitate.

Asirom VIG şi City Insurance se încadrează într-un grad de conformare redus pentru toţi indicatorii, ceea ce arată că societăţile nu s-au preocupat îndeajuns de respectarea drepturilor şi nevoilor financiare ale consumatorilor săi, au deficienţe în ceea ce priveşte activitatea de instrumentare a dosarelor de daună şi în ceea ce priveşte conformitatea soluţiilor adoptate cu prevederile legale/contractuale:
– Asirom VIG – Ip/c = 251%; Ip/d = 348%; Ipf/d = 371%
– City Insurance – Ip/c = 275%; Ip/d = 535%; Ipf/d = 668%

Valorile rezultate cu privire la societăţile Asirom VIG şi City Insurance confirmă situaţiile de fapt constatate în cadrul controalelor efectuate în cursul anului 2016. Conducerile celor două companii de asigurare au fost sancţionate de către Consiliul ASF, totodată stabilindu-se în sarcina acestora obligaţia întocmirii unor planuri de măsuri în vederea remedierii celor constatate. City Insurance este în procedură de supraveghere specială pe bază de plan de redresare din aprilie 2016, dar măsurile de recapitalizare nu au fost îndeplinite. Asirom VIG a efectuat o majorare de capital de 84,5 milioane de lei, care îi îmbunătăţeşte lichiditatea şi solvabilitatea.

Forte Asigurări – Reasigurări s-a încadrat într-un grad de conformare redus pentru toţi indicatorii, valorile acestora fiind foarte mari comparativ cu valorile indicatorilor calculaţi pentru celelalte societăţi de asigurare: Ip/c = 2595%; Ip/d = 2465%; Ipf/d = 2813%.
ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Forte Asigurări, ca urmare a deteriorării indicatorilor financiari cu privire la cerinţele minime de capital şi de solvabilitate.

 

Adaugati comentariu