Concurenţa a autorizat preluarea Elgan Automotive de către Globalworth Real Estate Investments Ltd

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Globalworth Real Estate Investments Ltd a preluat Elgan Automotive SRL şi Elgan Automotive KFT, societate înfiinţată cu unicul scop de a dezvolta şi de a închiria întreprinderii Dacia Automotive o facilitate industrială.
codul fiscal

Autoritatea de concurenţă a evaluat operaţiunea de concentrare economică din punctul de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurenţiale, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice.

Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa naţională sau pe o parte a acesteia.

Globalworth Real Estate Investments Limited este o societate de investiţii integrată axată pe achiziţionarea, dezvoltarea şi gestionarea activelor imobiliare în Europa, cu accent pe România.

Principalul obiect de activitate constă în cumpărarea, vânzarea, închirierea de imobile şi alte activităţi imobiliare. Globalworth Real Estate Investments Limited, prin intermediul filialelor sale, este proprietar al unui portofoliu imobiliar format din 15 investiţii, toate situate în România.

Portofoliul este format în principal din clădiri de birouri clasa A, urmate de segmentul rezidenţial şi de segmentul industrial. Cu excepţia unui parc industrial situat în Timişoara, toate activele sunt situate în Bucureşti.

Elgan Automotive KFT este o întreprindere înfiinţată cu unicul scop de a dezvolta şi de a închiria întreprinderii S.C. Dacia Automotive S.A. o facilitate industrială construită în conformitate cu cerinţele chiriaşului. Obiectul de activitate al Elgan Automotive KFT constă în servicii de management imobiliar prestate pe bază de onorariu sau contract.

Elgan Automotive KFT deţine 100% din capitalul social al S.C. Elgan Automotive S.R.L., întreprindere care are în proprietate terenul pe care se află activul denumit Depozitul Dacia, şi care a încheiat un contract de închiriere pe termen lung cu S.C. Dacia Automotive S.A.
Decizia Consiliului Concurenţei va fi publicată pe site-ul instituţiei după ce vor fi eliminate informaţiile cu caracter confidenţial.

Adaugati comentariu