Poşta Română şi-a bugetat 2,8 mil. lei pentru asigurarea parcului auto

Poşta Română va organiza în luna aprilie 2018 o licitaţie pentru contractarea serviciilor de asigurări obligatorii auto RCA şi a serviciilor de asigurări CASCO, valoarea totală a contractului cu o valabilitate de 13 luni fiind de 2,814 milioane de lei.Poșta Română

Potrivit anunţului de participare, contractul este divizat în două loturi:
Lotul 1: servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru pagube produse tertilor prin accidente
de autovehicule, pentru 999 de autovehicule şi mopede, poliţe valabile pe o perioadă de 12 luni. Valoarea estimată fără TVA este de 1,187 milioane de lei.
Lotul 2: servicii de asigurare CASCO privind daunele produse în accidente din vina proprie, pentru 782
autovehicule, poliţe valabile pe o perioada de 12 luni. Valoarea estimată fără TVA este de 1,627 milioane de lei.

Garanţia de participare solicitată este de 11.800 lei în cazului lotului 1 şi de 16.200 de lei, pentru lotul 2. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea de atribuire a contractului fara TVA.

Finanţarea contractului se realizează din sursele proprii ale C.N. Posta Romana, criteriul de atribuire fiind cel mai mic preţ.

Conform anunţului, nu se va organiza şi o licitaţie electronică.

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este data de 24 aprilie 2018, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, data de 27 aprilie 2018.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 120 de zile.

Ofertele vor fi deschise în ziua de 27 august 2018.

 

 

Adaugati comentariu