RCA pentru 4.800 de vehicule ale Poliţiei Bucureşti

Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti va organiza în luna iulie o licitaţie deschisă pentru asigurarea RCA a vehiculelor şi motocicletelor din dotare.rca

Conform anunţului de participare, printr-un acord-cadru vor fi încheiate minimum 100 asigurări şi maximum 4.828 asigurări, unui singur contract subsecvent revenindu-i minimum 1 asigurare şi maximum 2.414 asigurări.

Valoarea estimată totală, fără TVA, a contractului de servicii pentru aceste asigurări auto tip RCA este de 4.147.600 lei, durata fiind de 24 de luni.

În criteriul de atribuire, calitatea (componenta tehnică) va avea o pondere de 10%, iar preţul, de 90%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 iulie 2018, ofertantul find obligaţi să-şi menţină oferta timp de două luni.

În cazul în care se constata ca există oferte cu preţuri egale clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prin transmiterea, prin intermediul SEAP, a unor propuneri financiare îmbunătăţite.

 

Adaugati comentariu