Advertisement

economia
Home Miscellanea Financiar Câți deponenţi garantaţi sunt protejaţi integral de FGDB

Câți deponenţi garantaţi sunt protejaţi integral de FGDB


Interviu cu Vasile Bleotu, directorul financiar al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

 

Flote Auto: Credeţi că actuala criză generată de pandemia de coronavirus va influenţa o creştere a numărului de depozite garantate, în sensul reducerii sub 100.000 de euro a sumelor din depozitele eligibile?

Vasile Bleotu: Nu se va modifica plafonul de garantare şi nici încadrarea lor în depozite eligibile cel putin până în iunie 2021, când se preconizează că va avea loc reuniunea Forumului European al Asigurătorilor de Depozite Bancare.

Flote Auto: Care este valoarea totală a depozitelor garantate şi numărul de deponenţi garantaţi, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice?

Vasile Bleotu: Depozitele garantate de FGDB însumau 323,9 miliarde lei la finele anului 2019, din care 195,7 miliarde lei erau deţinute de populaţie, iar restul de 128,2 miliarde lei revenea segmentului persoanelor juridice garantate.
La 31 decembrie 2019, numărul de deponenţi garantaţi persoane fizice se ridica la 14.181.449 persoane; 99,7% dintre aceştia deţineau depozite de valori sub nivelul plafonului de acoperire, fiind astfel protejaţi integral de FGDB. Totodată, 97,2% din cei 1.046.473 deponenţi garantaţi persoane juridice deţineau la sfârşitul anului 2019 depozite de valori în cadrul plafonului de acoperire.

Flote Auto: Care este ponderea deponenţilor garantaţi care au depozitele sub plafon, adică sunt acoperite integral de FGDB?

Vasile Bleotu: La 31 decembrie 2019, deponenţii garantaţi de FGDB erau în număr de 15.227.922 persoane fizice şi juridice, din care 99,5% deţineau depozite acoperite integral de FGDB, respectiv 15.158.720 deponenţi.
FGDB centralizează datele referitoare la numărul deponenţilor, raportate pe bază individuală de instituţiile de credit membre, fără a avea însă posibilitatea de ajustare în cazul deponenţilor care figurează concomitent în evidenţa mai multor instituţii de credit.

Flote Auto: Ce diferenţă este între depozitele eligibile şi depozitele acoperite?

Vasile Bleotu: Depozitele eligibile sunt cele care nu sunt excluse de la garantare, respectiv acele depozite care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea de compensaţii în limita plafonului de acoperire, în timp ce un depozit acoperit reprezintă partea din depozitul eligibil care nu depăşeşte plafonul de acoperire.
Un deponent garantat poate avea depozite care se încadrează în plafonul de acoperire prevăzut de lege, caz în care este garantat integral, sau depozite ce depăşesc plafonul de acoperire, situaţie în care compensaţia pe care o primeşte este limitată la nivelul plafonului.

Flote Auto: În privinţa contribuţiilor băncilor la Fond, care este intenţia FGDB privind evoluţia acestui indicator?

Vasile Bleotu: Începând din anul 2017, în cadrul FGDB s-a implementat un sistem de stabilire a contribuţiilor instituţiilor de credit membre la schema de garantare în funcţie de profilul de risc al acestora. Pentru orizontul de timp 2018 – 2020, FGDB şi-a propus să colecteze contribuţii anuale astfel încât la nivel agregat să se menţină un nivel adecvat al gradului de acoperire.

Flote Auto: Pe fondul pandemiei, veţi modifica politica plasamentelor Fondului?

Vasile Bleotu: Politica de plasamente a resurselor financiare ale FGDB respectă strategia de investire aprobată de Banca Naţională a României şi se axează pe lichiditatea imediată şi diversitatea portofoliilor.

Flote Auto: Care este structura portofoliului de plasamente?

Vasile Bleotu: Investirea resurselor FGDB se realizează în condiţii de minimizare a riscului, de diversificare şi lichiditate a plasamentelor, randamentul acestora fiind un obiectiv complementar, în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil şi strategia anuală privind investirea resurselor FGDB aprobată de Banca Naţională a României.
În plan tactic, prin deciziile adoptate în aplicarea prevederilor strategiei de investire a resurselor, FGDB urmăreşte să menţină o structură echilibrată a portofoliului de plasamente interne şi la nivel internaţional, ajustată în funcţie de evoluţiile pieţei financiar-bancare, atât la nivelul schemei de garantare a depozitelor, cât şi la nivelul fondului de rezoluţie bancară aflat în administrarea FGDB.
La finele anului 2019, ponderea investiţiilor în titluri de stat era de 64,55% din portofoliul de plasamente ale FGDB, urmată de investiţiile în obligaţiuni (26,31%) şi depozite bancare (9,14%).

Flote Auto: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare poate accesa şi facilitatea de tip repo?

Vasile Bleotu: În prezent, FGDB colaborează cu Banca Naţională a României în vederea creării într-un viitor cât mai apropiat a cadrului necesar, inclusiv sub aspect legislativ, în scopul accesării de către FGDB a facilităţii de tip repo cu Banca Naţională a României, în spiritul reglementărilor europene şi al practicii altor scheme de garantare din Uniunea Europeană. Pe parcursul anului 2019 au fost identificate soluţiile aplicabile care să asigure accesul FGDB la acest tip de operaţiuni, implementarea lor urmând a se realiza în 2020, prin actualizarea cadrului de reglementări incident.

Flote Auto: Teoretic vorbind, în cazul unui faliment bancar în care resursele Fondului nu ar fi suficiente, ce mecanisme pot fi utilizate pentru obţinerea resurselor necesare?

Vasile Bleotu: Pe lângă resursele sale interne, FGDB poate apela şi la surse externe/alternative de finanţare pentru îndeplinirea responsabilităţilor conferite prin lege, cum ar fi împrumuturile contractate de la instituţii de credit, instituţii financiare, alte scheme de garantare a depozitelor sau de la Guvern, iar în cazul măsurilor de rezoluţie şi de la alte mecanisme de finanţare a rezoluţiei din Uniunea Europeană.
Potrivit Legii nr.311/2015 2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, în situaţii excepţionale în care: (i) resursele financiare disponibile ale FGDB, în calitate de schemă de garantare a depozitelor, sunt insuficiente pentru acoperirea plăţii compensaţiilor ori pentru finanţarea măsurilor de rezoluţie sau (ii) resursele fondului de rezoluţie bancară administrat de FGDB sunt insuficiente pentru finanţarea măsurilor de rezoluţie a instituţiilor de credit potrivit legislaţiei aplicabile, Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, pune la dispoziţia FGDB sumele necesare sub formă de împrumut, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea FGDB.

Flote Auto: Dacă o bancă intră pe piaţa de profil din România şi intenţionează să ofere servicii de economisire este obligată să participe la schema de garantare a depozitelor?

Vasile Bleotu: FGDB este schemă statutară de garantare a depozitelor şi singura schemă de garantare a depozitelor din România. Conform prevederilor art. 44, al.1 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României sunt obligate să participe la o schemă de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României, inclusiv pentru depozitele atrase de sucursalele acestora din străinătate.

 

 

CITEȘTE ȘI:

Vama Borş 2, dintre România şi Ungaria, va fi deschisă până în septembrie

Gama Renault Master Z.E. a fost extinsă

Comparator online RCA. Proiect BAAR

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Akcenta
Financiar

Ce companii au de câștigat din slăbirea EURO în 2024? Prognoza Akcenta

Economia globală a fost surprinzător de rezilientă în 2024, inflația de bază...

Exporturile de mijloace de transport
Financiar

Exporturile de mijloace de transport, în creștere cu 2,3% în primele 5 luni din 2024

Exporturile de mijloace de transport au crescut cu 2,3% în primele 5...

M&A
Financiar

Investitorii strategici și-au menținut poziția dominantă pe piața de M&A din România

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat 124 de tranzacții...

AEO
FinanciarTransporturi

Facilitățile pentru companiile care dețin certificarea AEO se extind pe aria RO e-Transport

La 30 iunie 2024, a expirat perioada de grație pentru aplicarea de...