Noi reguli privind perioadele de conducere a şoferilor. Comparaţii cu vechea legislaţie

În Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/28.01.2015 referitoare la stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.
deplasarea în afara localităţii

Conform noilor dispoziţii, se stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 04.02.2014 privind tahografele şi transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere.

Astfel, OG 8/2015 aduce o serie de modificări şi completări în ceea ce priveşte faptele considerate contravenţii, printre care enumerăm:

 

Vechea reglementare (OG 37/2007) Noua reglementare (conform OG 8/2015)
Depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu 2 ore sau mai mult Depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore
Depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore
Utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 01.01.2007, echipat cu tahograf analogic Utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un echipament / o aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehicul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea
Utilizarea de către conducătorul auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane Utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto
Depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore Depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore
Depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore
Depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai puţin de 14 ore Depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale
Depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai puţin de 22,5 ore Depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive
Diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore
Operatorul de transport / întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile

De asemenea, operaţiunile de transport la care se face referire la Art. 13, alin. (1), lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) şi p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate pe teritoriul României de la aplicarea prevederilor acestui regulament.

noi-reguli-privind-perioadele-de-conducere-si-de-odihna-a-conducatorilor-auto-floteauto
OG 8/2015 aduce o serie de modificări şi completări în ceea ce priveşte faptele considerate contravenţii

În ceea ce priveşte controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale prevederilor OG 37/2007, controlul în trafic va fi efectuat de către inspectori din cadrul ISCTR sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul ANSVSA, respectiv al unităţilor subordonate acesteia.

În plus, controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport va fi efectuat de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii.

OG 8/2015 modifică şi sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la Art. 8, acestea urmând a fi cuprinse între 250 lei şi 12.000 lei.

 

 

 

 

Adaugati comentariu