Noi reguli privind înmatricularea

Guvernul a adoptat astăzi o ordonanţă de modificare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, act normativ care introduce conceptul de suspendare a înmatriculării.
Combustibilii sintetici

Conceptul vizează strict o operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public şi nu vizează anularea înmatriculării.

Ordonanţa prevede că vehiculul va figura în continuare înmatriculat pe numele proprietarului/deţinătorului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate (care va cuprinde, totuşi, o menţiune de suspendare a înmatriculării).

„Operaţiunea administrativă de suspendare a înmatriculării vehiculului nu exonerează proprietarul acestuia de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local. Suspendarea înmatriculării nu conduce la suspendarea plăţii impozitului asupra mijlocului de transport sau la nedatorarea impozitului pe mijlocul de transport”, precizează reprezentanţii Guvernului.

Conform actului normativ, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept când noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii acestuia, precum şi în cazul în care intervine expirarea/anularea inspecţiei tehnice periodice.

Totodată, actul normativ prevede instituirea unui mecanism potrivit căruia, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidenţele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare.

Printr-o altă modificare adusă OUG 195/2002 se instituie reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor în urma notificării primite de la autorităţile competente din ţară sau din celelalte state membre UE, precum şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.

„În cazul radierii vehiculului în aceste condiţii, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni în termen de 30 de zile de la radiere”, precizează reprezentanţii Guvernului.

Prin noua ordonanţă se stabileşte dreptul de acces al Poliţiei Rutiere la Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice, respectiv a valabilităţii acesteia.

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale UE, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării statutului legal al vehiculului în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a acestuia.

Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale UE se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.

Guvernul precizează că ordonanţa de modificare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice transpune în legislaţia naţională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

 

 

Adaugati comentariu