Noi norme europene pentru vehicule

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate şi independenţa procedurilor de omologare de tip şi de încercare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele maşinilor care sunt deja pe piaţa UE şi pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.înmatriculările noi

Colegiuitorii UE au ajuns la un acord privind propunerea Comisiei din ianuarie 2016 de revizuire completă a cadrului european pentru „omologarea de tip”, şi anume a normelor care certifică faptul că un autovehicul îndeplineşte toate cerinţele pentru a fi introdus pe piaţă şi a normelor privind verificarea riguroasă a respectării continue de către producători a legislaţiei UE.

„Dieselgate a dezvăluit punctele slabe ale sistemului nostru de reglementare şi de supraveghere a pieţei. Ştim că unii producători de autovehicule nu au respectat legea şi că mulţi alţii au profitat de lacunele existente. Pentru a pune capăt acestei situaţii, vom revizui întregul sistem. După aproape doi ani de negocieri, mă bucur că elementele-cheie ale propunerii noastre au fost acceptate, inclusiv impunerea unor competenţe reale de aplicare a normelor şi de supraveghere la nivelul UE. În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze verificări ale autovehiculelor, să solicite retragerea autovehiculelor de pe piaţa UE şi să impună amenzi de până la 30.000 euro per autovehicul atunci când se încalcă legea”, a arătat Comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska.

Principalele elemente ale noilor norme sunt:

1. Sporirea nivelului de calitate şi a independenţei procedurilor de omologare de tip şi de încercare a autovehiculelor înainte de introducerea lor pe piaţă
Serviciile tehnice vor fi auditate în mod regulat şi independent, pe baza unor criterii de performanţă stricte, pentru a-şi obţine şi menţine desemnarea de către statul membru cu privire la încercarea şi controlul noilor modele de automobile. Comisia şi alte state membre vor putea să conteste o desemnare atunci când descoperă neconformităţi.
Autorităţile naţionale de omologare de tip vor face obiectul auditurilor Comisiei pentru a se asigura aplicarea şi respectarea în mod riguros a normelor relevante pe întreg teritoriul UE.
Propunerea Comisiei de modificare a sistemului de remunerare pentru ca serviciile tehnice să nu fie plătite direct de către producător nu a fost menţinută.

2. Sporirea numărului de controale ale autovehiculelor care sunt deja pe piaţa UE
În timp ce actualele norme de omologare de tip vizează în principal controalele ex ante ale prototipurilor luate din linia de producţie, în viitor, statele membre vor trebui să efectueze în mod regulat controale prin sondaj asupra autovehiculelor aflate deja pe piaţă şi să pună rezultatele la dispoziţia publicului.
Toate statele membre vor fi capabile de acum încolo să ia imediat măsuri de siguranţă împotriva vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor fără să aştepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri, cum se întâmplă în prezent.

3. Supraveghere europeană
În viitor, Comisia va efectua controale pe piaţă independent de statele membre şi va avea posibilitatea de a lansa retrageri de pe piaţă la nivelul UE. Comisia va avea competenţa de a contesta desemnarea serviciilor tehnice şi de a impune sancţiuni administrative pentru producători sau serviciile tehnice de până la 30 000 euro per autovehicul neconform.
Comisia va conduce un nou forum privind aplicarea legislaţiei cu scopul de a asigura o interpretare mai uniformă a legislaţiei relevante a UE, o transparenţă totală în legătură cu cazurile de neconformitate, precum şi o supraveghere mai eficace şi mai coordonată a pieţei de către statele membre.

Noul regulament menţine interdicţia actuală privind dispozitivele de manipulare pe care autorităţile naţionale au obligaţia permanentă de a o supraveghea şi de a-i asigura aplicarea, dar face un pas înainte. În viitor, producătorii de autovehicule vor avea obligaţia să ofere acces la protocoalele de software ale autovehiculului. Această măsură este strâns legată de pachetul privind emisiile în condiţii reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerinţelor privind emisiile, şi include o obligaţie pentru producători de a-şi face publică strategia privind reducerea emisiilor, aşa cum se întâmplă în SUA.

Regulamentul privind omologarea de tip completează un număr de alte iniţiative importante ale Comisiei pentru o mobilitate curată, inclusiv noile încercări îmbunătăţite privind emisiile autovehiculelor care au devenit obligatorii la 1 septembrie 2017 şi propunerile de noi obiective pentru emisiile de CO2 cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute şi cu emisii zero.

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul şi Comisia prin negocieri tripartite este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European şi a Consiliului. Regulamentul va fi apoi direct aplicabil în toate statele membre şi va deveni obligatoriu la 1 septembrie 2020.

Conform normelor actuale, UE stabileşte cadrul juridic, dar autorităţile naţionale sunt pe deplin responsabile pentru verificarea conformităţii producătorilor de autovehicule. Odată ce un autovehicul este certificat într-un stat membru, acesta poate circula liber pe întreg teritoriul UE. Numai autoritatea naţională care a efectuat omologarea de tip a unui vehicul poate lua măsuri de remediere, cum ar fi să dispună retragerea de pe piaţă şi impunerea de sancţiuni administrative în cazul nerespectării normelor.
Comisia a început activitatea de revizuire a cadrului omologării de tip a UE pentru autovehicule înainte de dezvăluirile privind grupul Volkswagen din septembrie 2015. Executivul european a concluzionat ulterior că este nevoie de o reformă mai amplă pentru a evita apariţia unor noi cazuri de neconformitate şi a făcut o propunere în acest sens la 27 ianuarie 2016.

În paralel, Comisia continuă să monitorizeze dacă normele actuale sunt aplicate în mod corect de către statele membre şi urmăreşte îndeaproape eforturile autorităţilor naţionale în ceea ce priveşte vehiculele poluante aflate deja în circulaţie.

Comisia a sprijinit activitatea statelor membre prin dezvoltarea unei metodologii de încercare comune pentru a identifica dispozitivele de manipulare menite să modifice rezultatele încercărilor în laborator şi pentru a asigura coerenţa rezultatelor anchetelor naţionale. Executivul european a publicat orientări pentru a ajuta autorităţile statelor membre să îşi dea seama dacă un producător de autovehicule foloseşte dispozitive de manipulare sau alte strategii care duc la emisii mai ridicare ale autovehiculelor în afara ciclului de încercare şi să analizeze dacă sunt justificate din punct de vedere tehnic.

De asemenea, Comisia se asigură că normele privind concurenţa sunt respectate şi va continua să facă acest lucru, precum şi să garanteze un tratament echitabil pentru toţi consumatorii.

 

 

Adaugati comentariu