Advertisement

Home Finanţare Credite Noi facilităţi pentru finanţarea IMM-urilor

Noi facilităţi pentru finanţarea IMM-urilor

Companiile care intenţionează să-şi dezvolte flotele prin intermediul finanţărilor bancare sau prin leasing financiar au la dispoziţie noi soluţii ieftine din punctul de vedere al costurilor. Cu sprijin european sau doar prin forţe proprii, băncile încearcă să atragă cât mai mulţi clienţi din rândul IMM-urilor.
Pentru a-şi finanţa activitatea, doar 22,4% dintre întreprinderile mici şi mijlocii apelează la împrumuturi bancare, o pondere aflată în scădere cu 3 puncte procentuale faţă de anul anterior, iar 18,5% (+ 8,5 pp) dintre acestea folosesc creditul furnizor, sistemul prin care cumpărătorul finanţează producătorul. Datele sunt incluse în “Cartea Albă a IMM-urilor din România – 2014”, care cuprinde rezultatele sondajului desfăşurat de Consiliul Naţional al IMM-urilor în rândul a peste 1500 de societăţi mici şi mijlocii.

Potrivit documentului, cele mai puţin utilizate variante de finanţare rămân în continuare finanţările cu garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, împrumuturile de la instituţiile financiare specializate, factoringul şi emisiunea de acţiuni pe piaţa de capital.
Ce vor IMM-urile de la bănci?

Pentru facilitarea accesului la finantare, reprezentanţii societăţilor mici şi mijlocii sunt de părere că trebuie adecvate solicitările bancare în funcţie de criteriile de evaluare, fără a face exces în cazul informaţiilor cerute. Propunerile prevăd eliminarea tuturor obligaţiilor declarative adiţionale, în sensul limitării cantităţii documentelor şi informaţiilor solicitate întreprinderilor la cele esenţiale, care fac obiectul evaluării acordării sau respingerii creditului.

De asemenea, antreprenorii consideră că ar trebui centralizate datele privind produsele oferite de băncile comerciale (DAE, plafoane, cerinţe de eligibilitate) pe un portal public, care să permită vizualizarea şi compararea între mai multe produse în timp real.

O altă propunere a întreprinzătorilor o reprezintăa instituirea mediatorului de credite pentru IMM-uri în fiecare judeţ, în vederea sporirii creditării, oferirea de soluţii privind obţinerea de finanţări de la alte bănci şi sesizarea guvernului în cazul apariţiei unor probleme majore.

Dobânzi reduse pentru capitalul de lucru

Cei mai mulţi întreprinzători solicită băncilor linii de credit pentru capital de lucru, iar această cerinţă poate fi acoperită la cele mai scăzute costuri de pe piaţă (ROBOR 3luni + max. 3,5%/an) prin Programul guvernamental de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin OUG 92/2013 şi HG 936/2013.

Încurajăm întreprinzătorii să solicite băncilor linii de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru a putea profita de cea mai avantajoasă dobândă şi de cerinţele reduse de garanţii”, subliniază Silvia Ciornei, preşedintele Fondul Naţional de Garnatare a creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

Programul facilitează accesul la finanţări în valoare de maxim 5.000.000 lei/IMM, acordate pe o perioadă de maxim 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu maxim 12 luni. Pe lângă avantajul costului, liniile de credit pot fi garantate de stat prin intermediul FNGCIMM într-un procent de maxim 50% din valoarea finanţării.

Garanţia se acordă la cererea băncii după aprobarea liniei de credit de către instituţia finanţatoare, prima de garantare datorată de beneficiarul programului ridicându-se la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate (1,50% comision de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice + 0,49% comision de administrare cuvenit FNGCIMM).

Cele mai active bănci finanţatoare care au accesat plafonul de garantare de 2 miliarde lei aprobat pentru acest program sunt CEC Bank, Banca Transilvania, Banca Comercială Carpatica, BCR.

Împrumuturi cu garanţii europene

O altă soluţie pentru obţinerea mai uşoară a împrumuturilor, din punctul de vedere al garanţiilor, este schema de finanţare din cadrul iniţiativei Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Recent, CEC Bank a semnat cu Fondul European de Investiţii (FEI) un acord de finanţare şi garantare cu partajarea riscurilor, în cadrul acestei iniţiative.

În cadrul iniţiativei JEREMIE noi eliminăm obstacolele tradiţionale pentru bancă şi IMM-uri şi oferim fiecărei părţi implicate soluţiile necesare pentru a menţine un flux puternic de finanţare pentru dezvoltarea afacerii”, punctează Hubert Cottogni, Head of Mandate Management FEI.

Potrivit reprezentanţilor CEC Bank, finanţările se acordă în condiţii extrem de avantajoase, pentru realizarea de investiţii şi pentru finantarea capitalului de lucru a IMM-urilor, inclusiv a întreprinderilor individuale, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice autorizate. Valoarea totală disponibilă pentru noile împrumuturi este de 10 milioane euro, în echivalent lei, contribuţia fiecăreia dintre instituţii fiind de 50% din valoarea finanţărilor acordate.

Acordul de finanţare şi garantare semnat cu Fondul European de Investitii în cadrul initiativei JEREMIE reprezintă o reconfirmare a strategiei CEC Bank de susţinere a IMM-urilor. Suntem convinşi că astfel de instrumente financiare răspund nevoilor actuale de finanţare ale clienţilor, care vor beneficia astfel de condiţii de preţ avantajoase şi garanţii flexibile. |n plus, clienţii vor dispune de consultanţă profesionistă pentru finanţarea investiţiilor şi a capitalului de lucru, prin intermediul Birourilor de consiliere dedicate IMM-urilor şi sprijinirii proiectelor de accesare a fondurilor europene din fiecare judeţ”, explică preşedintele CEC, Radu Graţian Ghetea.

Tot în cadrul Iniţiativei JEREMIE, FEI a semnat un acord şi cu UniCredit Ţriac Bank, care acordă credite cu garanţie europeană până la finalul anului 2014. Împrumuturile sunt acordate pe o perioadă cuprinsă între 12 şi 72 de luni pentru următoarele scopuri: Investiţii aferente codurilor CAEN eligibile – prin credit de investiţii; Acoperirea nevoilor curente legate de o investiţie derulată sau în derulare aferentă codurilor CAEN eligibile (pe baza unui business plan) – prin facilitate pentru capital de lucru; Acoperirea nevoilor legate de susţinerea activităţii curente a IMM-ului.

La rândul lor, societăţile mici şi mijlocii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: nu beneficiază deja de alte finanţări nerambursabile pentru aceeaşi investiţie, din fonduri europene şi/sau naţionale; sunt IMM-uri definite conform Legii 346/2004, cu completările şi modificările ulterioare; nu se află în dificultate, conform Ghidului UE privind Ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate; nu desfăşoară / vor desfăşura activităţi în domeniile restricţionate de la garantare; respectă regulile ajutorului de minimis; nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Bani ieftini de la BEI

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a acordat BCR Leasing un împrumut de 30 milioane euro pentru finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), a întreprinderilor cu capitalizare medie şi a entităţilor publice din Romania care implementează proiecte în industrie, servicii şi infrastructură.

Aceasta este a doua tranşă a unui credit de 75 milioane euro aprobat de BEI ca urmare a folosirii primei părţi a creditului de 15 milioane euro semnat la începutul acestui an.

Parteneriatul dintre BEI şi BCR Leasing directioneaza resursele financiare direct către nevoile IMM-urilor, companiilor medii şi entităţilor din sectoarele publice. IMM-urile în special reprezintă aproape două treimi din PIB-ul României. Iniţiativa lor antreprenorială, rezultatul producţiei şi formarea capitalului sunt vitale pentru a creştere economică sănătoasă. Prin intermediul resurselor BEI, BCR Leasing este capabilă să ofere beneficii financiare cheie suplimentare: acces flexibil şi convenabil la achiziţii în leasing, consiliere financiară şi serviciile aferente care permit creşterea productivităţii pe termen lung şi o compatibilitate mai bună cu un mediu economic dinamic şi complex”, arată Bogdan Speteanu, CEO al BCR Leasing.

Acest credit se aliniază priorităţii BEI de a sprijini IMM-urile din Europa. Creditul BEI va susţine investiţiile IMM-urilor legate de achiziţionarea, renovarea sau extinderea activelor corporale (altele decât terenuri), a cercetării şi dezvoltării şi a creării reţelelor de distribuţie pe piaţa internă şi pe alte pieţe din interiorul UE, acoperind nevoile de capital de lucru pe termen mediu şi lung pentru finanţarea ciclului lor comercial regulat.

Entităţile din sectorul public care implementează infrastructura la scară mică şi medie sau investiţiile sustenabile ale comunităţii vor fi eligibile pentru a fi susţinute cu scopul suportului pentru serviciile publice în domeniile transportului, energiei, reziduurilor, telecomunicaţiilor, apei, sănătăţii şi educaţiei ca şi a locuinţelor sociale.

Creditul BEI pentru BCR Leasing este acordat în cadrul unui Plan Comun IFI de acţiune pentru Dezvoltare în Europa Centrală şi de Sud-Est, care intensifică implicarea puternică a IFI în susţinerea continuării procesului de convergenţă, a accesului la finanţare al IMM-urilor, competitivitatea şi eficientizarea şi securitatea energetică.

Finanţarea proiectelor implementate de IMM-uri şi companiile medii este un obiectiv cheie al politicii BEI în România deoarece sectorul IMM şi al companiilor medii reprezintă motorul dezvoltării, inovaţiei şi creării de noi locuri de muncă. În cadrul acestei cooperări cu BCR Leasing, un partener consacrat al instituţiei de finanţare, BEI dă asigurări că beneficiile acestei implicări, adică termenii favorabili al creditării, vor ajunge la beneficiarii finali”, arată Mihai Tănăsescu, vicepreşedintele BEI responsabilul pentru România.

IFC pregăteşte 7 milioane de euro

Divizia de investiţii a Băncii Mondiale, IFC, analizează acordarea unei linii de credit de 7 milioane de euro companiei Garanti Leasing, principalii beneficiari vizaţi fiind clienţii din categoria IMM-urilor. De asemenea, o tranşă de 4 milioane euro ar urma să fie alocată investiţiilor în energie regenerabilă şi în creşterea eficienţei energetice. Creditele acordate din banii IFC vor putea avea scadenţe mai lungi, de aproximativ 5 ani, care acoperă mai bine nevoile de finanţare a proiectelor de energie regenerabilă şi de creştere a eficienţei energetice.

Pe de altă parte, Garanti Bank a înregistrat o creştere annuală medie de 20% pe segmentul IMM-urilor începând cu 2010, portofoliul urcând la 25.000 de clienţi. Volumul total al creditelor active acordate companiilor mici şi mijlocii este de aproape 300 milioane euro, valoare medie a împrumutului fiind de 90.000 euro. |n acelaşi timp, creşterea medie anuală a volumului depozitelor clienţilor IMM a fost de 42,5% în ultimii patru ani.

Majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii din portofoliul băncii îşi desfăşoara activitatea în sectorul distribuţie şi comerţ (17%), urmat de servicii (15%), respectiv medical şi turism (13%). Aproximativ 67% dintre IMM-uri au contractat credite pentru investiţii si 33% pentru capital de lucru.

În urma acordului recent cu IFC, membră a Grupului Bancii Mondiale, Garanti va acorda 35 milioane euro IMM-urilor româneşti, dintre care 20 milioane euro vor fi destinate creditării companiilor deţinute sau conduse de femei.

Numărul femeilor care deţin participaţii în companii reprezintă 36% din totalul acţionarilor persoanelor juridice înregistrate pe piaţa locală. Aceste date relevă existenţa unui potenţial de creştere atât pentru sectorul IMM-urilor, cât şi pentru femeile antreprenor, iar dorinţa noastră este să contribuim la dezvoltarea acestor segmente de afaceri”, punctează Ioana Maria Dumitru, Head of Commercial & SME Banking în cadrul Garanti Bank.

(Articol publicat în revista AutoExpert Flote, septembrie 2014)

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Garanti BBVA România
Credite

Garanti BBVA România contribuie cu 48 mil. euro la creditul sindicalizat contractat de Ford Otosan România

Garanti BBVA România îşi continuă orientarea către sustenabilitate şi contribuie cu 48...

ford otosan
Credite

Ford Otosan Romania a luat un credit de 435 mil. euro pentru finanţarea producției de autovehicule

Ford Otosan Romania a încheiat un contract de credit sindicalizat în valoare...

tbi
Credite

tbi bank a înregistrat, în 2023, o creștere de 25% pe segmentul finanțărilor auto

În contextul economic actual, achiziționarea unui autovehicul poate reprezenta o investiție considerabilă...