Modificări recente ale legislaţiei privind TVA

de Alin Negrescu, Senior Manager, KPMG. Anul 2013 a adus câteva modificări importante în legislaţia privind TVA, unele fiind aplicabile încă de anul trecut, iar altele au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014.Sistemul de TVA la încasare

La presiunea mediului de afaceri, dar şi la recomandarea Comisiei Europene, sistemul de TVA la încasare a fost modificat, acesta devenind opţional începând cu data de 1 ianuarie 2014, iar termenul de 90 de zile prevăzut pentru colectarea taxei a fost eliminat. În aceste condiţii, va fi interesant de văzut câte societăţi vor decide să aplice în continuare sistemul de TVA la încasare, şi câte vor dori să părăsească acest sistem. Având în vedere difficultăţile practice de administrare pe care le-a creat aplicarea acestui sistem, atât pentru societăţile din cadrul sistemului, dar şi pentru cele din afara acestuia, este de aşteptat ca o mare parte a celor eligibile pentru aplicarea sistemului să opteze pentru părăsirea acestuia. Totuşi, nu trebuie pierdut din vedere faptul că eliminarea termenului de 90 de zile pentru colectarea taxei, care a reprezentat unul dintre principalele impedimente ale aplicării sistemului, ar putea constitui un argument pentru rămânerea în cadrul sistemului.

Tranzacţii între persoane afiliate

Anul trecut, autorităţile fiscale române au decis implementarea unor reglementări specifice cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate. De fapt, aceste reglementări aduc clarificări importante cu privire la situaţiile care pot conduce la ajustarea TVA şi astfel sunt evitate cazurile în care autorităţile fiscale ar fi tentate să ajusteze TVA aferentă tranzacţiilor efectuate între părţi affiliate, bazându-se doar pe faptul că preţul acestor tranzacţii nu ar reflecta valoarea de piaţă a acestora. Legat de acest aspect, trebuie menţionat faptul că nu de puţine ori, în practică, analiza tranzacţiilor dintre părţile afiliate şi solicitarea dosarului preţurilor de transfer de către organele de inspecţie fiscală a constituit un motiv de amânare nejustificată a rambursărilor de TVA. De aceea, odată cu introducerea acestor reguli clare în Codul Fiscal, sperăm ca şi practica organelor de inspecţie fiscală se va modifica în mod corespunzător.

Regulile de ajustare a TVA

Până anul trecut, ca regula generală, contribuabilii aveau obligeţia legală de a proceda la ajustarea TVA aferentă bunurilor distruse, cu excepţia situaţiilor de calamităţi naturale şi/sau a cazurilor de forţă majoră. Aceste reglementări au fost modificate şi astfel situaţiile care permit contribuabililor să nu procedeze la ajustarea TVA aferentă bunurilor distruse au fost extinse astfel încât să includă, pe lângă cazurile de calamităţi naturale şi/sau de forţă majoră, orice situaţie în care distrugerea bunurilor se datorează unor cauze economice obiective şi acest lucru poate fi dovedit cu documente corespunzatoare.În practică, dificultăţile care vor apărea vor fi legate în principal de documentele pe care societăţile le vor putea pune la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală şi, desigur, de măsura în care acestea vor fi considerate suficiente şi concludente pentru justificarea situaţiilor respective şi pentru susţinerea păstrării dreptului de deducere a TVA.

Procedura de rambursare de TVA către contribuabili stabiliţi în alte state membre ale UE

În cele din urmă, legislaţia naţională cu privire la procedura de rambursare a TVA către contribuabili stabiliţi în alte state membre ale UE a fost modificată astfel încât să fie în conformitate cu prevederile Directivei Europene nr. 9/2008 care reglementează această procedureă de rambursare a TVA. În acest sens, a fost eliminateă obligativitatea contribuabililor nerezidenţi de a face dovada plăţii efective a TVA solicitate la rambursare. De fapt, această cerinţă a constituit una dintre principalele cauze care au condus la înregistrarea unor întârzieri nejustificat de mari în rambursarea TVA către nerezidenţi. Un lucru foarte important care trebuie subliniat în legatură cu această modificare este acela că facturile emise în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2013, indiferent dacă au fost sau nu achitate până în prezent, pot face acum obiectul unei cereri de rambursare.

Facilităţi suplimentare privind plata TVA la importuri

Începând de anul trecut, persoanele impozabile care sunt înregistrate în scop de TVA şi deţin autorizaţia de operator economic autorizat (AEO) sau au autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu beneficiazăa de amânarea plăţii TVA în vamă pentru importul de bunuri. Aceste modificări vin să coreleze beneficiile acordate de legislaţia vamală cu cele în materie de TVA şi să elimine povara plăţii TVA la organele vamale, îmbunătăţind astfel fluxurile de numerar cu privire la operaţiunile de import desfăşurate de către aceste persoane impozabile.

(Articol apărut în revista AutoExpert Flote, luna martie 2014)

Adaugati comentariu