Măsuri de protecție pentru consumatori în cazul declarării falimentului Carpatica Asig

Pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), www.asfromania.ro, a fost publicat ghidul destinat clienților și păgubițiilor Carpatica Asig, societate de asigurări căreia i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare ca urmare a constatării insolvenţei.
restituirea taxelor auto

Publicaţia include un set de întrebări şi răspunsuri pentru situaţii cu care se pot confrunta cei care dețin o poliță la societatea Carpatica Asig sau cei care au suferit o daună provocată de un asigurat al societății.

Printre cele mai importante teme prezentate în cadrul ghidului se numără: măsurile de protecție pentru consumatori în cazul declarării falimentului Carpatica Asig, valabilitatea polițelor de asigurare încheiate la Carpatica, rolul Fondului de Garantare a Asiguraților, termenele pe care asiguraţii/păgubiţii Carpatica Asig trebuie să le aibă în vedere etc.

De asemenea, consumatorii pot afla care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze pentru a recupera creanţa de asigurare, cum poate fi denunţată o poliţă încheiată la Carpatica Asig şi cum trebuie formulată o cerere către FGA.

Ghidul, care poate fi consultat pe site-ul ASF – AICI, face parte din seria de proiecte iniţiate de către ASF care sunt menite să contribuie la o mai bună informare şi protecţie a consumatorului de servicii financiare non-bancare.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a hotărât în ședința din data de 27 iulie 2016 retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii Carpatica Asig, pe baza unui set de rapoarte care au evidențiat starea de insolvenţă a acesteia, şi promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, care a fost transmisă societății și care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Hotărârea Consiliului ASF de retragere a autorizației Carpatica Asig S.A. a avut la bază concluziile Raportului de audit financiar pe 2015 întocmit de firma Mazars, coroborate cu Raportul de evaluare elaborat de Deloitte, precum și cu Raportul de îndeplinire de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a mandatului de administrator temporar.

 

Adaugati comentariu