Lista celor 13 finanţatori înscrişi în programul Prima Maşină

Programul Prima Maşină a primit în baza HG nr. 81/2015, un plafon de 350 milioane lei pentru anul 2015, în vederea emiterii de garanţii pentru achiziţionarea de autoturisme noi.
şomaj tehnic

Până în acest moment s-au înscris în program 13 finanţatori:

 • BCR,
 • BRD,
 • CEC Bank,
 • Porsche Bank România,
 • Alpha Bank,
 • CREDITCOOP,
 • ING Bank,
 • RCI Leasing România IFN,
 • IFN Comsig Leasing,
 • Mercedes-Benz Leasing IFN,
 • Banca Românească,
 • Banca Transilvania,
 • Intesa SanPaolo Bank.

Bancile şi instituţiile financiare nebancare (IFN) intrate în program şi-au asumat angajamentul de respectare a încadrării costului finanţării cu garanţie guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanţările ce vor fi acordate şi valoarea totală estimată a garanţiilor ce vor fi accesate în 2015.

lista-celor-13-finantatori-programul-prima-masina-floteauto
Costul finanţării are o marjă maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziţionarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%.

Pot beneficia de avantajele programului, persoanele care la data solicitării creditului, au vârsta minimă de 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu, declară pe propria răspundere că nu au mai deţinut în proprietate un autoturism nou, nu înregistreză restanţe la plata altor credite bancare şi nu au obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat.

De asemenea, potenţialii beneficiari trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

 

 

Adaugati comentariu