Licitație pentru realizarea Studiului de fezabilitate destinat VO Sighetu Marmației

Consiliul Județean Maramureș a publicat pe platforma de achiziții publice SICAP anunțul de participare la licitație pentru întocmirea Studiului de fezabilitate (SF) destinat construcției Variantei Ocolire (VO) Sighetu Marmației.
Sighetu Marmației

”Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România prin dezvoltarea infrastructurii de transport în zona metropolitană a municipiului Sighetu Marmației, ce va contribui astfel la dezvoltarea economică a Maramureșului și va crea premizele pentru creșterea volumului de investiții, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene. Obiectivul este de a reduce semnificativ, respectiv de a descongesta traficul rutier de tranzit în zona metropolitană a municipiului Sighetu Marmației și în localitățile adiacente, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional. Varianta de ocolire va asigura fluxurile de trafic spre și dinspre Sighetu Marmației, precum și îmbunatățirea conectivității municipiului la rețeaua rutieră națională și europeană de drumuri rapide”, a explicat CJ Maramureș.

Municipiul Sighetu Marmației se află la intersecția a două drumuri naționale, DN 18 și DN 19, fiind astfel un nod de circulație care leagă zona Maramureșului istoric cu Cluj Napoca via Baia Mare (prin DN 18), cu Oradea și granița cu Ungaria, via Satu Mare (prin DN 19).

Valoarea totală estimată a contractului este de 1,45 milioane de lei, durata acestuia fiind de 18 luni.

Potrivit autorității contractante, contractul cuprinde următoarele etape principale:

  • Etapa I-a – Elaborarea, predarea și avizarea în CTE-CNAIR a studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor necessare realizării proiectului;
  • Etapa a II-a – Adaptarea Studiului de Fezabilitate la cerințele de finanțare (întocmire documentație suport, asigurarea asistenței tehnice către CNAIR) pentru depunerea și aprobarea cererii de finanțare.

În criteriul de atribuire, prețul are o pondere de 40%, abordarea propusă pentru implementarea proiectului, resursele utilizate, încadrarea în timp, succesiunea şi durata activităţilor propuse – 20%, iar experiența experților cheie – 40%.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 6 iulie 2021.

”În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”, a precizat autoritatea contractantă.

 

CITEȘTE ȘI:

Activitatea fabricii Continental din Nădab va fi transferată la unitatea de producție din Carei

Documentația tehnică pentru VO Baia Mare a fost lansată în licitație

 

 

Adaugati comentariu