Legea “anti-parcagii” ajunge la Camera Deputaţilor

Propunerea legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare a fost adoptată de plenul Senatului, iniţiativa fiind trimisă spre dezbatere la Camera Deputaţilor, forul decizional.
parcare-floteauto

Concret, proiectul incriminează perceperea unei taxe de parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv.

Astfel, perceperea unei taxe pentru parcare, în orice mod şi cu orice titlu, de către o persoană care nu are autorizare în acest sens sau care nu are cel puţin un drept de folosinţă asupra spaţiului respectiv se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la un an.

Dacă taxa se percepe pentru un spaţiu proprietate publică sau privată a statului, a unei unităţi administrativ teritoriale sau a oricărei persoane juridice care deţine în proprietate, administrează sau exploatează bunuri proprietate publică, pedeapsa este închisoare de la nouă luni la doi ani.

Prin perceperea unei taxe pentru parcare se înţelege:

pretinderea ori prirnirea de bani sau foloase de către o persoană neautorizată, pentru a elibera un spaţiu ocupat, în scopul utilizării acestuia ca loc de parcare, indiferent dacă spaţiul respectiv are sau nu această destinaţie;

pretinderea ori primirea de bani sau foloase pentru a dirija sau ghida un şofer în vederea parcării unui autovehicul;

pretinderea ori primirea de bani sau foloase, de către o persoană neautorizată, pentru a păzi un autovehicul staţionar;

pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a înlesni parcarea unui  autovehicul, de către o persoană care şi-a însuşit fără drept o calitate în acest scop;

pretinderea ori primirea de bani sau foloase, pentru a înlesni parcarea unui autovehicul, de către o persoană neautorizată.

Conform proiectului, la prima depistare a făptuitorului, chiar în cazul existenţei unui concurs de infracţiuni, acesta poate opta în tot cursul urmăririi penale pentru efectuarea a 50 de zile de activităţi neremunerate în folosul comunităţii. În situaţia în care opţiunea a fost manifestată, procurorul va fi obligat să dispună renunţarea la urmărirea penală.

„Creşterea numărului de autovehicule din parcul auto naţional şi faptul că, în general, în marile municipii ale ţării în zonele centrale nu există suficiente locuri de parcare reprezintă o problemă care capătă amploare. Pe cale de consecinţă, mai ales în marile oraşe, s-a dezvoltat un fenomen care a scăpat de sub control: perceperea în mod nelegal a unor taxe de parcare de către diverse persoane care nu deţin nicio calitate sau autorizare în acest sens, uneori chiar prin utilizarea unor ameninţări, prin ocuparea fără drept a unor locuri de parcare cu diverse obstacole ori prin folosirea unui limbaj licenţios. La ora actuală, nu există un cadru legislativ care să sancţioneze acest comportament”, spun iniţiatorii proiectului, senatorul Alina Gorghiu şi deputatul Ovidiu Alexandru Raeţchi.

La Camera Deputaţilor, proiectul a fost trimis pentru raport la Comisia juridică şi pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru administraţie publică.

 

 

Adaugati comentariu