Cum se pregăteşte KPMG Restructuring pentru lichidarea patrimoniului Astra Asigurări

KPMG Restructuring a început elaborarea strategiei de lichidare a patrimoniului societăţii Astra Asigurări, aceasta fiind concentrată pe analiza şi valorificarea portofoliilor de asigurare în cadrul unor operaţiuni de transfer de business şi, în subsidiar, pe valorificarea celorlalte active prin vânzare individuală.
astra-asigurari-faliment-floteauto

Conform legii, principala atribuţie a lichidatorului este de a conduce activitatea debitorului pe parcursul procedurii de lichidare în scopul conservării şi valorificării activelor, în concordanţă cu deciziile creditorilor. De asemenea, lichidatorul trebuie să analizeze activitatea societăţii în raport cu situaţia de fapt şi să întocmească un raport amănunţit asupra cauzelor şi a împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în faliment a societăţii.

Principalele măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada imediat următoare vor viza asigurarea continuităţii funcţiilor şi sistemelor critice, inclusiv securizarea bazelor de date. De asemenea, avem ca prioritate elaborarea unei strategii de lichidare eficientă a patrimoniului, concentrată în principal pe analiza şi valorificarea portofoliilor de asigurare în cadrul unor operaţiuni de transfer de business şi în subsidiar pe valorificarea celorlalte active prin vânzare individuală. În aceste demersuri, ne bazăm pe personalul de specialitate al societăţii, care a fost informat cu privire la procedurile de lichidare şi cu care vom colabora pentru îndeplinirea mandatului nostru”, au declarat reprezentanţii KPMG Restructuring SPRL.

Lichidatorul are un termen de 40 de zile de la desemnare pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei, raport ce trebuie să cuprindă şi modalităţile concrete de lichidare a bunurilor şi a drepturilor din patrimoniul debitoarei. Principalul creditor al Astra SA este Fondul de Garantare a Asiguraţilor, care a preluat activitatea de avizare a daunelor şi de plată a acestora în limita plafonului garantat de 100.000 EUR.

”Astra a încetat activităţile de subscriere la momentul retragerii autorizaţiei de către ASF şi a predat circa 57.000 dosare de daune către Fondul de Garantare a Asiguraţilor, iar în prezent nu mai efectuează avizări de daune. Eforturile noastre se concentrează în prezent pe analiza portofoliilor de asigurare şi întocmirea strategiei de vânzare a acestora, urmând ca aceasta să fie supusă aprobării creditorilor în cel mai scurt timp posibil”, potrivit reprezentanţilor KPMG Restructuring SPRL.

Pentru derularea optimă a procesului de lichidare, KPMG Restructuring SPRL a format o echipă de practicieni în insolvenţă cu experienţă semnificativă, care vor fi susţinuţi de experţi în domeniul asigurărilor, consultanţă financiară şi juridică şi specialişti IT.

În luna august a acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare Reasigurare Astra SA. Cererea ASF de deschidere a procedurii falimentului a fost admisă de Tribunalul Bucureşti în data de 3 decembrie 2015, odată cu numirea KPMG Restructuring SPRL în calitate de lichidator judiciar provizoriu. Decizia instantei nu este definitiva.

KPMG Restructuring face parte din grupul KPMG, care a fost timp de 18 luni administrator special al Astra Asigurări.

 

 

Adaugati comentariu