Modificări privind serviciile publice de înmatriculare a vehiculelor și permise de conducere

Prefecții pot decide înființarea a cel mult două puncte de lucru ale serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în localități diferite de cea în care își desfășoară activitatea acesta, cu program săptămânal, pe parcursul a cel puțin două zile lucrătoare, potrivit HG 325/2023, publicată deja în Monitorul Oficial.permise de conducere

Astfel, potrivit actului normativ, ”prin ordin al prefectului, după obținerea avizului conform al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, se pot organiza cel mult două puncte de lucru ale serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale diferite de cea în care își desfășoară activitatea acesta, cu program săptămânal, pe parcursul a cel puțin două zile lucrătoare”.

Programul punctelor de lucru se stabilește în funcție de resursele de personal disponibile la nivelul serviciului public comunitar regim permise auto și înmatriculare a vehiculelor și de numărul de solicitări venite din partea cetățenilor, pentru realizarea următoarelor activități:
a) preluarea documentelor necesare înmatriculării vehiculelor, respectiv emiterii permiselor auto;
b) înscrierea în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate a datelor prevăzute la art. 11 alin. (11) și art. 24 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) programarea pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere;
d) eliberarea autorizațiilor de circulație provizorie, a plăcuțelor cu numere de înmatriculare sau provizorii ori a dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare sau ale permiselor de conducere, după caz.

În vederea luării deciziei de organizare a unui punct de lucru, instituția prefectului interesată transmite o propunere motivată Direcției generale permise de conducere și înmatriculări, care o evaluează din punctul de vedere al posibilității de asigurare a tehnicii de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare, conform contractelor încheiate în acest scop, precum și al implicațiilor asupra gestionării resurselor umane.

Cu ocazia organizării unui punct de lucru, instituția prefectului competentă și Direcția generală permise de conducere și înmatriculări au în vedere ca organizarea acestuia să nu îngreuneze activitatea desfășurată la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor respective. În lipsa avizului conform al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări nu se poate lua decizia de organizare a unui punct de lucru.

 

 

 

CITEȘTE ȘI:

Exporturile de mijloace de transport, în creștere cu 10,8% în primele 2 luni

Forajele pentru Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj – Deva, cu tunelurile pentru urși, aproape gata

 

 

 

Adaugati comentariu