Industria auto, inclusă în Strategia Naţională pentru Competitivitate. Măsurile preconizate

Guvernul a aprobat Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020, sectoarele economice cu potenţial competitiv fiind considerate: turismul şi ecoturismul, textilele şi pielăria, lemnul şi mobilă, industriile creative, industria auto şi componente, TIC, procesarea  alimentelor şi băuturilor, sănătatea şi produse farmaceutice, energia şimanagementul de mediu, bioeconomia, biofarmaceutica şi biotehnologiile.
industria auto

Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020 vizează între altele adoptarea unor măsuri privind reducerea fiscalităţii, prin Legea Codului fiscal.

  • Acestea sunt:extinderea aplicării scutirii impozitului reinvestit în producţia/achiziţia de calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control, de facturare, precum şi în programe informatice;
  • reducerea cotei de impozit pe dividende de la 16% la 5% începând cu 1 ianuarie 2017 pentru dividendele distribuite între persoane juridice române, cât şi pentru persoanele rezidente în Uniunea Europeană şi state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri;
  • diminuarea cotei de impozit pentru veniturile obţinute de persoanele fizice sub formă de dividende, inclusiv venitul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, la 5% din suma acestora, începând cu 1 ianuarie 2017.

Alte măsuri vizează:

  • reducerea cotei standard de TVA la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi la 19% începând cu 1 ianuarie 2017;
  • scăderea, începând cu 1 ianuarie 2016, a nivelurilor de accize pentru alcool şi băuturile alcoolice, iar la carburanţi, începând cu 1 ianuarie 2017;
  • menţinerea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de alimente şi servicii de restaurant şi catering; eliminarea impozitului pe construcţii speciale începând cu 1 ianuarie 2017, în scopul stimulării investiţiilor şi încurajării competitivităţii.

 

Adaugati comentariu